مسائل کودکان و نوجوانانهمه مقالات

کدام را ترجیح می دهید؟ تشویق یا تنبیه کودک!

برای اینکه بدانید تشویق یا تنبیه کودک چه تاثیری در شخصیت او دارد مقاله زیر را مطالعه نمایید.

تشویق یا تقویت به جای تنبیه کودک:

جابجا شدن و تغییر تنبیه به تشویق یا به زبان علمی دقیق، تقویت است.
می دانیم که بسیاری از ما فرضمان بر این است که انسان ها کار غلط می کنند.
یا گروهی تصور می کنیم که افراد کار بد می کنند.
واقعیت مسئله این است که در بیشتر این موارد،مردم فقط اشتباه می کنند.بسیار تفاوت است بین غلط و بد و اشتباه انسان موجودی است که اشتباه می کند زیرا موجود ناقصی است. همه ی ما اشتباه کرده ایم و اشتباه خواهیم کرد.
هرچه بزرگتر،اشتباهات بزرگتر. هر چه عمر طولانی تر اشتباهات بیشتر به همین جهت است که انسان جایز الخطا نیست،انسان حتمی الخطاست.

اشتباه
مسئله ی اشتباه در انسان عادی و معمولی است. بنابراین کسی که به جای نگاه بد وغلط،نگاه اشتباه به رفتارخود و دیگران می کند،رفتاری که احتمالاً پیامد و نتیجه ی مورد نظر را به وجود نیاورده است.
کاملاً در چارچوب پرورش،تعلیم و تربیت فرزندش،نوع دیگری عمل خواهد کرد.
اما متأسفانه در بسیاری از جوامع،ما فرزندمان را به دلیل این که کار بدی کرده است تنبیه نمی کنیم و یا خودمان را اذیت نمیکنیم.
ما معتقدیم که فرزند ما،کار بدی نکرده است بلکه فرزند ما،فرد بدی،انسان بدی و آدم بدی است.
فاجعه از اینجا شروع می شود که من و شما رفتار را با هویت و شخصیت یکی می گیریم.
کسی که یکبار دروغ گفته،دروغگو است،اما اگر ده هزار بار راست گفته،اهمیتی ندارد.

دروغگویی
کسی که یک بار اشتباهی کرده،آدمی است که اشتباه کار است.
کسی که یکبار کار احمقانه کرده،احمق است و متاسفانه آنچنان در برخی از جوامع این موضوع جا افتاده است که حتی وقتی که کار اشتباه و یا احتمالاً احمقانه ای می کنیم.
خودمان را بد و ابله می دانیم و معلوم است که من وقتی با خودم چنین کردم با هر کس دیگری نیز چنین خواهم کرد.
این نحوه تفکر است که سبب می شود بسیاری از مردم به دنبال تنبیه عزیزانشان باشند در حالی که چه بسا در درون ،خون گریه می کنند.
چه بسا بعد از آن که فرزندشان را تنبیه کردند،احساس بدی کنند و حتی به دنبال جبران آن باشند.
و یا همسرشان را به نوعی برای حل این مسئله و پایان دادن به این ماجرا بفرستند.
و یا برخی از اوقات به دلیل تنبیه شدید،سالها و سالها،خاطره ی آن تنبیه کاملاً غیر ضروری،بد و بی رحمانه را همچنان در ذهن و فکر خودشان دارند.
بنابراین اشکال در این است که ما به عنوان پدر و مادر به دلیل نگاه غلطی که به انسان و روابط و رفتار انسانی می کنیم،به این نتیجه می رسیم.
حال آنکه اگر واقعیت را بدانیم که همه اشتباه کرده و می کنند.

همچنین شما میتوانید در صفحه دوره آموزشی تربیت فرزند مطالب صوتی و ویدئویی رایگان کاربردی را مشاهده کنید و در صورت تمایل در دوره شرکت کنید !
تنبیه
تعریف درست انسان این چنین خواهد بود که موجود ناقصی است که به سمت کمال حرکت می کند و در این راه چاره ای جز اشتباه نخواهد داشت،و این نگاه دیگری به کار تعلیم و تربیت خواهد بود.
اما امروزه می دانیم که تنبیه کار بدی است بنابراین من و شما باید با انجام و رفتار کار بدی،کار بد دیگری را تصحیح کنیم.
مخصوصاً وقتی که پیام از جانب پدر و مادر به فرزند است،معنایش این است که تو کار بدی کردی و من کار بدی می کنم.
بدون تردید برداشت عمیق و دقیق کودک این است که کار بد ،بد نیست.
من کار بدی کردم ،تنبیه می شوم. اما پدر و مادر من هم شاید کار بدتری می کنند و تنبیه نمی شوند.
فقط مهم این است که تو بتوانی تنبیه کنی، اما کسی تو را تنبیه نکند.
به همین علت وقتی که بچه ها،یکدیگر را می زنند،بدترین کار این است که ما بچه ای را که زده و یا فکر میکنیم که زده،که غالب اوقات هم درست نیست،تنبیه کنیم.
در چنین شرایطی، ما فقط کتک زدن رابچه آموخته ایم.
آن هم آموختنی در عمل و نظر،آن هم به عنوان پدر و مادر و کار درست دوم اینکه فقط وقتی تنبیه موثر است که همیشه تنبیه کننده آنجا باشد.
اگر تنبیه کننده آنجا نباشد،مردم همان کاربد را می کنند و به همین علت است که برای مدتی مردم از وحشت تنبیه ممکن است که به گذشته نگاه کنند.
ولی وقتی که خاطرشان آسوده شد که تنبیهی در کار نیست،کار بد را انجام خواهند داد.
سوم این که اصولاً تنبیه باید موثر واقع شود. در بسیاری از موارد نه تنها موثر واقع نمی شود،بلکه تاثیر منفی و بدی دارد.
حتی بسیاری از بچه های کوچک هستند که وقتی کار بدی می کنند،دستشان را جلو می آورند و به پدر و مادرشان می گویند که بزن.
یعنی خودشان آن را پیشنهاد می کنند،برای این که خلاص بشوند.

این مطالب را حتما بخوانید:

 💡یکی از بزرگترین اشتباهات پدر و مادرها درباره فرزند

 💡 چگونه وقتی با اشتباه کودک روبرو شدیم رفتار کنیم؟

تنبیه
حتی برخی از اوقات وقتی که بچه ها کار بدی می کنند،علتش این است که انجام این کار بدبه دلایلی،حتی لذت بیشتری یا درد کمتری از تنبیهی دارد که پدر و مادر انجام می دهند.
بنابراین در بسیاری از موارد اصلا تنبیه بر فرض که درست باشد،اما عمل موثری نیست.
از طرف دیگر، انسان با تنبیه،بد و بدتر می شود و این کار را با خودش و دیگران به صورت بد تری انجام می دهد.
دادن این پیام که تو پسر و دختر بدی هستی و قبول این حرف از جانب فرزند من و شما که پسر و دختر بدی هست،سبب میشود که او نیز بدی کند.
به یاد داشته باشیم:
امروزه مطالعات نشان می دهند هرکس که باورش بر این است که من انسان بدی هستم (پسر و دختر بدی هستم)،بیشتر بدی می کند در نتیجه دادن این پیام و یا گفتن این پیام ،وحشتناک است.به همین دلیل است که توصیه به پدران و مادران این است که وقتی که فرزند شما کار بد یا کار غلطی می کند
که واقعا اشتباه است،شاید او بتوانید بگویید که:
تو پسر خوبی هستی ولی کار اشتباه یا بدی کردی یا تو دختر خوبی هستی ولی اشتباه کردی و کار بدی کردی.
ولی هرگز از دهان هیچ پدر و مادری که هیچ وقت نباید این جمله بیرون بیاورد که :
تو پسر بدی هستی یا دختر بدی هستی.
چنین حرفی فاجعه است.چنین حرفی فرزندمان را به ده ها و صدها بد دیگر ،هل دادن و در آن مهلکه انداختن است.
می دانیم که علت اصلی گناه و جرم در جوامع،باورمردم به این است که موجودات خوبی نیستند و همچنین مجازات نیز اثرگذار نیست.
این مجازات در جوامع مختلف به صورت هایی متفاوت انجام شده و فایده ای برای آن متصور نبوده است.

تنبیه
حتی می دانیم متهم کردن انسان،جواز و اجازه ی انجام آن کار به این فرد است.
روزی که من پنجاه بار به پسرم بگویم که: از جیب من یا کیف من پول برداشتی؟
مطمئن باشید که به او کاملا این پیام را داده ایم که او باید و می تواند و احتمالاً او از جیب من و یا کیف من پول خواهد برداشت.
اصولاً متهم کردن او و بازداشتن او از کاری که هنوز نکرده ،درست نیست.
متاسفانه برخی از پدرها و مادرها قبل از رفتن به مهمانی با بچه ها،شرط مشروطی می کنند و متوجه نیستند که در برخی از سنین کودکی و در شرایط خاص.
دقیقاً کودکی که مایل نبوده آن کار بد را بکند،آن زمان که به خاطر می آورد که پدر و مادر به او چه گفته اند،آن کار بد را انجام می دهد.
بنابراین هشدار از قبل ،بدون تردید،نقشی و تاثیری در بهتر کردن شرایط ندارد.
مطالعات و واقعیات نشان می دهند زمانی که تنبیه بسیار شدید باشد متاسفانه نه تنها بی فایده و بی حاصل است بلکه کار بد را تشدید می کند.
جوامعی هستند که برای رفع اعتیاد و یا احتمالاً رعایت اصول اخلاقی،به شدیدترین مجازات ها دست زده اند.
ولی میزان این شروع و گرفتاری و بیماری اعتیاد و یا احتمال رعایت نکردن اصول اخلاقی در جامعه ی آنها بعد از مدتی،بزرگترین مشکل و مسئله بوده است.
بنابراین در دنیای امروز سخن از تشویق و تقویت است.
تشویق کودک
می دانیم که هیچ حیوانی ،از طریق تنبیه،رفتار خودش را به گونه ای که ما می خواهیم عوض نکرده است،ولی از طریق تشویق،حیوانات را به کارهای عجیب و غریبی وا داشته اند.
به نظر می رسد که ذهن و مغز انسان که اصول آن را اشاره خواهیم کرد،آماده است که تشویق و پاداش را بگیرد و با تقویت،آن زمان که در چارچوب مثبت انجام گرفت،کار خوب را انجام بدهد.
تا آنجایی که برای او درونی و یا به نوعی شرطی شود.
معنای این حرف این است که در وجودش با هم گره می خورد و در نتیجه آن طور که من و شما از طریق تشویق حرکت کردیم،کاری را که مایل هستیم ،انجام خواهد داد.
البته می دانیم که تشویق یا تقویت دو نوع است:
مثبت و منفی یا اضافه و کم ،همین طور تنبیه نیز،مثبت و منفی یا اضافه و کم است

منبع:دکتر فرهنگ هلاکویی

این مطالب را حتما بخوانید:

 💡چگونه محیط ساکتی برای خواب کودک خود ایجاد کنیم؟

 💡آیا از تغییر و دگرگونی و تفاوت کودک خود خسته شده اید؟

فروشگاه الو کالا

 💡با این نکات مسئولیت پذیری کودک خود را تقویت کنید

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code