پادکست مسائل کودکان و نوجوانان

پادکست مسائل کودکان و نوجوانان : در این بخش می توانید مشکلات کودکان و نوجوانان را از دیدگاه دکتر هلاکویی شامل معایب تک فرزندی ، حرمت نفس کودکان ، مسائل جنسی کودکان ، آسیب های کودکی را گوش فرا دهید .

نکاتی مهم و کاربردی درباره رشد روانی کودک

نکاتی مهم و کاربردی درباره رشد روانی کودک

توضیح پادکست نکاتی مهم و کاربردی درباره رشد روانی کودک : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
چند توصیه مهم درباره انتخاب مدرسه دولتی یا مدرسه خصوصی

چند توصیه مهم درباره انتخاب مدرسه دولتی یا مدرسه خصوصی

توضیح پادکست چند توصیه مهم درباره انتخاب مدرسه دولتی یا مدرسه خصوصی: در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت…
روش های آماده سازی کودک برای ورود به محیط آموزشی

روش های آماده سازی کودک برای ورود به محیط آموزشی

توضیح پادکستروش های آماده سازی کودک برای ورود به محیط آموزشی : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت…
آیا شما آمادگی و شرایط لازم برای داشتن فرزند دوم و سوم را دارید ؟

آیا شما آمادگی و شرایط لازم برای داشتن فرزند دوم و سوم را دارید ؟

توضیح پادکست آیا شما آمادگی و شرایط لازم برای داشتن فرزند دوم و سوم را دارید : در این پادکست…
با مفهوم میل به کمال در کودکان آشنا شویم

با مفهوم میل به کمال در کودکان آشنا شویم

توضیح پادکست با مفهوم میل به کمال در کودکان آشنا شویم: در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب…
نحوه برخورد صحیح و هوشمندانه با خودارضایی کودکان

نحوه برخورد صحیح و هوشمندانه با خودارضایی کودکان

توضیح پادکست نحوه برخورد صحیح و هوشمندانه با خودارضایی کودکان : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب…
با کودک درخودمانده چگونه رفتار کنیم ؟

با کودک درخودمانده چگونه رفتار کنیم ؟

توضیح پادکست با کودک درخودمانده چگونه رفتار کنیم : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت می…
مسیر رشد زبان در کودکان چگونه است ؟

مسیر رشد زبان در کودکان چگونه است ؟

توضیح پادکست مسیر رشد زبان در کودکان چگونه است : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
نکاتی مهم درباره فاصله سنی بین بچه ها

نکاتی مهم درباره فاصله سنی بین بچه ها

توضیح پادکست نکاتی مهم درباره فاصله سنی بین بچه ها : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب…
با تاثیرات طلاق روی کودکان آشنا شویم

با تاثیرات طلاق روی کودکان آشنا شویم

توضیح پادکست با تاثیرات طلاق روی کودکان آشنا شویم : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
با علل همانند سازی کودکان با والدین آشنا شویم

با علل همانند سازی کودکان با والدین آشنا شویم

توضیح پادکست با علل همانند سازی کودکان با والدین آشنا شویم: در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب…
نکات مهمی که لازم است درباره حرمت نفس در کودکان بدانیم

نکات مهمی که لازم است درباره حرمت نفس در کودکان بدانیم

توضیح پادکست نکات مهمی که لازم است درباره حرمت نفس در کودکان بدانیم : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی…
با مفهوم سلامت روانی کودک بیشتر آشنا شویم

با مفهوم سلامت روانی کودک بیشتر آشنا شویم

توضیح پادکست با مفهوم سلامت روانی کودک بیشتر آشنا شویم : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب…
علل عذاب وجدان والدین در رابطه با اشتباهات تربیتی فرزندان

علل عذاب وجدان والدین در رابطه با اشتباهات تربیتی فرزندان

توضیح پادکست علل عذاب وجدان والدین در رابطه با اشتباهات تربیتی فرزندان : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در…
دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code