طرحواره درمانی

طرحواره درمانی : در این بخش خوب خودت می توانید مطالب مهمی از طرحواره درمانی را از خانم دکتر مونا چراغی و همچنین دکتر علی بابایی زاد را تماشا نمایید که با دیدن آنها بسیاری از مشکلات شما حل می گردد .

دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code