پادکست

پادکست : در بخش پادکست خوب خودت می توانید پادکست های دکتر هلاکویی شامل مسائل ازدواج ، حرمت نفس و اعتماد به نفس ، موفقیت پولی و مالی ، مسائل کودکان و نوجوانان ، اعتیاد ، روانشناسی فروش ، مدیریت ، رهبری ، کارآفرینی را گوش فرا دهید

صحبت های جذاب دکتر هلاکویی در مورد اعتقادات و باورها

صحبت های جذاب دکتر هلاکویی در مورد اعتقادات و باورها

توضیح پادکست صحبت های جذاب دکتر هلاکویی در مورد اعتقادات و باورها : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در…
آیا ویژگی های یک دوست خوب را می دانید ؟

آیا ویژگی های یک دوست خوب را می دانید ؟

توضیح پادکست آیا ویژگی های یک دوست خوب را می دانید  : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت…
چرا توانایی برخورد با دیگران را ندارم ؟

چرا توانایی برخورد با دیگران را ندارم ؟

توضیح پادکست چرا توانایی برخورد با دیگران را ندارم : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت می…
راز سلامت و تمرکز در جوانان چیست ؟

راز سلامت و تمرکز در جوانان چیست ؟

توضیح پادکست راز سلامت و تمرکز در جوانان چیست : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت می…
چرا بعضی افراد با وجود خیانت همچنان به رابطه ادامه میدهند ؟

چرا بعضی افراد با وجود خیانت همچنان به رابطه ادامه میدهند ؟

توضیح پادکست چرا بعضی افراد با وجود خیانت همچنان به رابطه ادامه میدهند: در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در…
نکات مهم درباره ارزش قائل شدن برای خود

نکات مهم درباره ارزش قائل شدن برای خود

توضیح پادکست نکات مهم درباره ارزش قائل شدن برای خود : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
چگونه کنترل ذهن خود را در دست بگیریم ؟

چگونه کنترل ذهن خود را در دست بگیریم ؟

توضیح پادکست چگونه کنترل ذهن خود را در دست بگیریم: در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
ارتباط میان مهرطلبی با عذاب وجدان چیست ؟

ارتباط میان مهرطلبی با عذاب وجدان چیست ؟

توضیح پادکست ارتباط میان مهرطلبی با عذاب وجدان چیست : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
چگونه برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنیم ؟

چگونه برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنیم ؟

توضیح پادکست چگونه برای رسیدن به اهداف خود تلاش کنیم : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
راه حل خلاصی از احساس پوچی و خسته شدن از کار

راه حل خلاصی از احساس پوچی و خسته شدن از کار

توضیح پادکست راه حل خلاصی از احساس پوچی و خسته شدن از کار : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی…
راه حل رفع آسیب کودک بعد از مرگ مادرش بر اثر کرونا

راه حل رفع آسیب کودک بعد از مرگ مادرش بر اثر کرونا

توضیح پادکست راه حل رفع آسیب کودک بعد از مرگ مادرش بر اثر کرونا: در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی…
ریشه بی احترامی فرزندان به والدین چیست ؟

ریشه بی احترامی فرزندان به والدین چیست ؟

توضیح پادکست ریشه بی احترامی فرزندان به والدین چیست : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
ابراز احساسات چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد ؟

ابراز احساسات چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد ؟

توضیح پادکست ابراز احساسات چه تاثیری در زندگی زناشویی دارد : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
سخن دکتر هلاکویی در رابطه با واکسن ویروس کرونا

سخن دکتر هلاکویی در رابطه با واکسن ویروس کرونا

توضیح پادکست سخن دکتر هلاکویی در رابطه با واکسن ویروس کرونا : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت…
دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code