پادکست اعتیاد

پادکست اعتیاد : در این بخش خوب خودت می توانید پادکست اعتیاد دکتر هلاکویی و پرسش و پاسخ هایی در این رابطه را گوش فرا دهید و اگر دچار این مشکل هستید آن را رفع نمایید

خلاصی از اعتیاد به مشروب و مواد مخدر و سیگار قسمت (۲ – ۲)

خلاصی از اعتیاد به مشروب و مواد مخدر و سیگار قسمت (۲ – ۲)

توضیح پادکست خلاصی از اعتیاد به مشروب و مواد مخدر و سیگار قسمت (۲ – ۲): در این پادکست دکتر…
خلاصی از اعتیاد به مشروب و مواد مخدر و سیگار قسمت (۱ – ۲)

خلاصی از اعتیاد به مشروب و مواد مخدر و سیگار قسمت (۱ – ۲)

توضیح پادکست خلاصی از اعتیاد به مشروب و مواد مخدر و سیگار قسمت (۱ – ۲): در این پادکست دکتر…
اعتیاد به پرخوری

اعتیاد به پرخوری

توضیح پادکست اعتیاد به پرخوری : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت می توانید درباره مسائلی…
ترک سیگار 

ترک سیگار 

توضیح پادکست ترک سیگار : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت می توانید درباره مسائلی مثل ،…
دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code