پادکست مسائل روانی و اجتماعی

آیا ویژگی های یک دوست خوب را می دانید ؟

آیا ویژگی های یک دوست خوب را می دانید ؟

توضیح پادکست آیا ویژگی های یک دوست خوب را می دانید  : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت…
چرا توانایی برخورد با دیگران را ندارم ؟

چرا توانایی برخورد با دیگران را ندارم ؟

توضیح پادکست چرا توانایی برخورد با دیگران را ندارم : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت می…
راز سلامت و تمرکز در جوانان چیست ؟

راز سلامت و تمرکز در جوانان چیست ؟

توضیح پادکست راز سلامت و تمرکز در جوانان چیست : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت می…
چرا بعضی افراد با وجود خیانت همچنان به رابطه ادامه میدهند ؟

چرا بعضی افراد با وجود خیانت همچنان به رابطه ادامه میدهند ؟

توضیح پادکست چرا بعضی افراد با وجود خیانت همچنان به رابطه ادامه میدهند: در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در…
چگونه کنترل ذهن خود را در دست بگیریم ؟

چگونه کنترل ذهن خود را در دست بگیریم ؟

توضیح پادکست چگونه کنترل ذهن خود را در دست بگیریم: در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
ارتباط میان مهرطلبی با عذاب وجدان چیست ؟

ارتباط میان مهرطلبی با عذاب وجدان چیست ؟

توضیح پادکست ارتباط میان مهرطلبی با عذاب وجدان چیست : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
راه حل خلاصی از احساس پوچی و خسته شدن از کار

راه حل خلاصی از احساس پوچی و خسته شدن از کار

توضیح پادکست راه حل خلاصی از احساس پوچی و خسته شدن از کار : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی…
سخن دکتر هلاکویی در رابطه با واکسن ویروس کرونا

سخن دکتر هلاکویی در رابطه با واکسن ویروس کرونا

توضیح پادکست سخن دکتر هلاکویی در رابطه با واکسن ویروس کرونا : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت…
تاثیرات انتخابات در آمریکا بر قیمت ارز در ایران

تاثیرات انتخابات در آمریکا بر قیمت ارز در ایران

توضیح پادکست تاثیرات انتخابات در آمریکا بر قیمت ارز در ایران  : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت…
عوامل تاثیر گذار در نوسان قیمت دلار در ایران را بشناسید

عوامل تاثیر گذار در نوسان قیمت دلار در ایران را بشناسید

توضیح پادکست عوامل تاثیر گذار در نوسان قیمت دلار در ایران را بشناسید  : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی…
دلایل عمده مهاجرت افراد چیست ؟

دلایل عمده مهاجرت افراد چیست ؟

توضیح پادکست دلایل عمده مهاجرت افراد چیست : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت می توانید…
با علل حسادت و تاثیرات آن در زندگی آشنا شویم

با علل حسادت و تاثیرات آن در زندگی آشنا شویم

توضیح پادکست علل حسادت و تاثیرات آن در زندگی  : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی سایت خوب خودت می…
چگونه از شکست ، بدبینی و خود محوری رها شویم ؟

چگونه از شکست ، بدبینی و خود محوری رها شویم ؟

توضیح پادکست چگونه از شکست ، بدبینی و خود محوری رها شویم : در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در…
افسردگی و روزمرگی و ارتباطش با تلاش کردن

افسردگی و روزمرگی و ارتباطش با تلاش کردن

توضیح پادکست افسردگی و روزمرگی و ارتباطش با تلاش کردن: در این پادکست دکتر فرهنگ هلاکویی در سایت خوب خودت…
دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code