رشد و توسعه فردیمهارت های زندگیهمه مقالات

چرا من اینقدر از اشتباه ، شکست و حرف مردم میترسم ؟

چرا من اینقدر از اشتباه ، شکست و حرف مردم میترسم؟

چون فکر می کنم اگه شکست بخورم نابود میشم واز بین میرم ، دیگه نمی تونم روی پای خودم بایستم

فکر می کنم اگه شکست بخورم بدبخت میشم و دیگه هیچ کس نیست که منو نجات بده.

“فکر می کنم اگه شکست بخورم دیگه هیچکس نیست که من رو بخواد”

فکر می کنم اگه شکست بخورم همه من رو مسخره میکنند و تحقیرم میکنند که دیدی نتونستی دیدی   بی عرضه ای ، دیدی فقط تو یک ادعا کننده بزرگ هستی و هیچ توانایی نداری فقط بلدی حرف بزنی در صورتی که هیچی حالیت نیست.

فکر می کنم اگه شکست بخورم میمیرم ، نابود میشم و دیگه تموم میشه زندگیم.
چرا من اینقدر از اشتباه ، شکست و حرف مردم میترسم

فکر می‌کنم من طاقت شکست خوردن ،نابودی ،از بین رفتن و خرد شدن خودم رو ندارم.

شکست برای من وحشتناکه و نباید شکست بخورم چون اگه شکست بخورم احساس می کنم باید بمیرم و نباشم در این دنیا

شکست برای من به معنای نابودی ، نیستی ، شکستن و خرد شدن واز بین رفتن هستش.

شکست یعنی هیچی شدن ،شکست یعنی اثبات   بی عرضگی ، شکست یعنی دیدی هیچی حالیت نیست ، شکست یعنی حیف نون
“شکست یعنی مسخره شدن و نگاه بد مردم به من”

شکست یعنی دیدی گفتیم تو نمیتونی تو ضعیفی تو بی عرضه ای و تو میگفتی نیستم ، بیا ببین تو هیچی نیستی و هیچ توانایی نداری.

شکست یعنی اثبات بد بودن من

چرا من اینقدر از اشتباه ، شکست و حرف مردم میترسم

شکست یعنی اینکه خاک تو سرت ببین مردم چقدر موفق هستن ، ولی تو هیچی نیستی یک کار اومدی بکنی خرابش کردی.

فروشگاه الو کالا

شکست یعنی بمیرو زنده نباش حالا که نمیتونی ، بمیری بهتره تا اینکه زنده باشی و اینجوری خراب کنی و مایه تمسخر و آبرو ریزی برای خودت و خانوادت بشی.

شکست یعنی نابودی و اینکه اگه اتفاق بیفته من دیگه نمی تونم خودم رو جمع کنم ، جبران کنم و درست کنم.

شکست یعنی نابودی هیچ و پوچ شدن ،از بین رفتن، تحقیر شدن ، ضایع شدن ، خورد شدن ،    بی هویت شدن ، مایع شرمساری همه شدن.

“شکست یعنی ……………..کلی چیزهای مزخرف دیگه”

این مطالب راحتما بخوانید:

 💡اگر از این دروغ دست بکشم که من نمی تونم …

 💡چرا من همش خسته ام و میگم حال ندارم باشه بعداً انجامش میدم

  میدونی چرا همچین نگاهی به اشتباه و شکست دارم ؟

چون خانواده ، معلم ها و دیگران وقتی اشتباه میکردم یا شکست می خوردم تحقیرم می‌کردند ، توهین می‌کردند ، طرد می کردند و کلی مسخره می‌کردند ، کاری می کردند که آرزوی مرگ کنم و احساس کنم هیچی نیستم و هیچ کس نیستم و هیچ ارزشی ندارم و بی ارزش ترین موجود جهان هستم.

کاری میکردن که آرزوی مرگ خودت یا اونها رو بکنی.

چرا من اینقدر از اشتباه ، شکست و حرف مردم میترسم

میدونی چرا ؟ چون خودشون هم این گونه تجربه کرده بودند و این گونه بزرگ شده بودند و نگاهشون به منه کودک اینگونه بود که من قراره بیام در این دنیا و هر چی عقده و ناتوانی داشتن رو من جبران کنم و من مایه افتخار و بزرگیشون و کمبود حرمت نفسشون بشم ، من باعث بشم اونها کمبودهاشون رو نبینن و من ماشین براورده کردن آرزوهای بیمارگونه اشون بشم ولی من به خاطر انسان بودن و انسان یعنی ناقص بودن و مدام اشتباه کردن .دائم در نگاه غلط اونها داشتم آرزوها و انتظارت مزخرف اونها رو خراب می کردم و اونها خشمگین ، عصبانی میشدن ، متنفر میشدن ازمن عادی و معمولی ومن احساس می کردم بدترین هستم.

به جای اینکه نگاهشون و انتظارشون رو واقع بینانه کنند و از من و خودشون واقع بینانه انتظار داشته باشن و نگاه انسانی و با محبت به من و خودشون داشته باشد، به جاش بیماریهاشون ،
“عقده هاشون و عقاید مزخرفشون رو با زور به منه کودک تحمیل می کردن”
و من رو مدام رنجورتر و بیمارتر و ناتوانتر می کردن و کاری می کردن که احساس کنم بدترین موجود جهان من هستم .
به اسم خیرتو می خوام که اگه واقعا خیر میخواستن و می خوان برن کتاب روانشناسی و تربیت کودک بخونن تا بدونن انسان و من کودک چگونه کار می کنه.

اون رفتار اونها باعث شد من از اشتباه ، شکست ، حرف مردم و مسخره شدن وحشت داشته باشم و مدام بگم نکنه نشه؟ نکنه …….بشه ؟ این نکنه گفتن های مداوم ترمز روانیم بشن ونذارن من در زندگیم اون طوری که میتونم رشد کنم و خودم رو در جاده موفقیت قرار بدم ، وبه جای رشد و توسعه ، مدام به دنبال فراراز اضطرابهام باشم.

چرا من اینقدر از اشتباه ، شکست و حرف مردم میترسم

میدونی چیه ؟ آخه توی محیط و فرهنگی بزرگ شدیم که برای انسان ارزشی قائل نبودند و به جای انسان به جایگاه و نمره و درست بودن کارها و آبرو اینها توجه کردند انگار ما و خودشون برده آبرو، کار ،نمره، افتخار اونها باید می بودیم واگه کارمون ،درسمون، حرفمون رفتارمون درست نبود باید تحقیرمی‌شدیم ، کتک میخوردیم ، تهدید به کتک خوردن می شدیم ، قهر میکردن باهامون ، یا اون کلمه وحشتناک دیگه دوست ندارم رو می شنیدیم .
“و اینطوری مارو شرطی میکردن که بنده و برده عقاید و باورهای مزخرف و ویرانگرشون بشیم”
ویک عمر مضطرب و خجالت زده بشیم وترس از نخواسته شدن کنیم و وحشت کنیم از دوستی و صمیمت با دیگران که مبادا اونها هم این ضعف‌های مارو ببینن و مارو نخوان .واینطوری مدام برای هم نقش بازی کنیم ،به جای اینکه خود خودمون باشیم.

آری اینگونه مارو بنده و برده خوب وبد ، و…. کردند و اینگونه نگاهمون رو به خودمون از نگاه انسانی که مهربانی و اخلاقی باید باشه به بی رحمی ، غیر اخلاقی و بردگی کشوندن ، به اسم خیر تو می خوام یا خوبیتو می خوام و یک لحظه فکر نکردن که اگه من اینگونه به خودم نگاه کنم که کارم از وجودم مهم تر باشه من همه عمر، شرم و خجالت ،اضطراب و وسواس می‌گیرم و همه عمرم این بیماریها دمار از روزگارم در میاره.

چرا من اینقدر از اشتباه ، شکست و حرف مردم میترسم

“همیشه در حال ارزیابی کردن کارهای خودم هستم که کجا اشتباه کردم”
که خودم را با اون اشتباه آزار بدم و سرزنش کنم و رابطه ام رو با خودم خراب کنم و همینطور با دیگران ، همینطور این نگاه رو داشته باشم و اونها رو هم با همین نگاه غیرانسانی و نامهربانانه و غیر اخلاقی قضاوت کنم و در ذهنم مدام ضعف های خودم و دیگران را ببینم و مدام در ذهنم اونها رو طرد کنم و مسخره کنم و همین کار رو با خودم هم وقتی تنها هستم انجام بدم و اینگونه مدام اثبات کنم من بد هستم مردم بد هستند و دنیا و روابط بده و این جوری برم تو غار تنهایی خودم و آرزوی تمام شدن زندگی را داشته باشم یا تمام شدن جهان رو

کاش خانواده‌ها ، پدر و مادرها ، معلم ها و یک جورایی همه مردم متوجه می شدیم که انسان اصل هستش نه درسش، نه حرفش نه باورش که اگه این نگاه درست و واقع بینانه را پیدا کنیم می‌تونیم خودمون را نجات بدیم و برای خودمون خوب زندگی کنیم و این ترس از اشتباه ، شکست ، حرف مردم و خنده مردم پیدا نکنیم واینطوری می تونیم به امنیت و آرامش حیرت انگیزی که به دنبالش هستیم دست پیدا کنیم و احساس خوب بودن ، خواستنی بودن و دوست داشتنی بودن بکنیم.

لطفاً برای اینکه بتونیم این مسائل رو در خود حل کنیم فایلهای حرمت نفس هلاکویی را چند بار گوش بدیم و تمریناتش را اجرا کنیم به امید آرزوی آزادی روانی خودمون از زندان عقاید و انتظارات ، باورهای مزخرف ، غلط و خطرناک

نویسنده :مجید مبلغی

این مطالب راحتما بخوانید:

 💡چگونه خودمون رو دوست داشته باشیم و از خود لذت ببریم؟

 💡چرا اینقدر محتاج و معتاد تایید و توجه دیگران هستم؟

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code