موفقیت مالیهمه مقالات

خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت ششم

قسمت قبلی این مقاله را در  خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت پنجم بخوانید

اصلی برای ثروتمند شدن

تا نشان ندهید آنچه را دارید می توانید پیشرفت کنید ،مورد بیشتری را به دست نخواهید آورد

شما باید روش ها و مهارتهای اداره کردن مقداری کمی از پول را پیش از آن که مقدار زیادی از آن را به توانید داشته باشید، کسب کنید. به یاد داشته باشید، ما ساخته روش ها هستیم به همین خاطر، روش اداره کردن پول از مبلغ پول مهم تر است

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

اصلی برای ثروتمند شدن

روش اداره کردن پول از مبلغ پول مهم تر است
۲۰ درصد پس انداز و سرمایه گذاری
۱۰ درصد بخشش
۱۰ درصد آموزش
۱۰درصد تفریح
۵۰ درصد ضروریات
پول را به کنترل خود در آورید یا آن شما را به کنترل خود در خواهد آورد. برای کنترل کردن پول باید آن را اداره کنیم

پول بخش بزرگی از زندگی شما و وقتی که یاد می گیرید که چگونه اموال خود را تحت کنترل در آورید قسمتهای دیگر زندگی شما به اوج خود خواهد رسید

عبارت بیانی

دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید
من یک اداره کننده ممتازپول هستم
سر خود را لمس کنید و بگویید
من یک ذهن ثروتمند دارم

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

تمرین های عملی

۱٫ یک حساب بانکی استقلال مالی برای خود افتتاح کنید.۱۰ درصد از تمام درآمد خود را در این حساب بگذارید این پول هیچ وقت نباید خرج شود، تنها باید سرمایه گذاری شود و ایجاد درآمد غیرفعال برای دوران بازنشستگی شما کند
۲٫ یک قلک استقلال مالی برای خودتان در خانه ایجاد کنید و هرروز داخل آن پول بیندازید،این پول میتواند ۱۰ دلار،۵ دلار یک دلار یک پنی یا هر مقدار پول خرد که دارید باشد تکرار می کنم این پول توجه روزانه شما را به استقلال مالی معطوف و هر جا که توجه شود نتایج آن بروز می کند
۳٫ یک حساب برای تفریح کردن افتتاح کنید یا یک قلک تفریح در خانه ایجاد نمایید و ۱۰ درصد درآمد خودتان را در آن قرار دهید همراه با حساب تفریح و حساب استقلال مالی ، چهار حساب دیگر نیز افتتاح کنید و درصد های زیر را در هر یک قرار دهید
۱٫ ده درصد در حساب به نام پس انداز طولانی مدت برای حساب هزینه ها
۲٫ ۱۰ درصد در حسابی به نام تحصیل و آموزش
۳٫ ۵۰ درصد در حسابی به نام ضرورت ها
۴٫ ۱۰ درصد در حساب بخشش و کمک
۴ هر پولی را که دارید همین الان شروع به اداره کردن کنید انتظار روز دیگر نمانید و حتی اگر یک دلار داشته باشید آن را اداره کنید ده سنت را بردارید و در قلک استقلال مالی بریزید و ده سنت دیگر را در قلک تفریحات .این عمل به تنهایی پیامی را به عالم می فرستد که شما برای پول بیشتر آمادگی دارید البته هرچه بیشتر بتوانید اداره کنید پول بیشتری را برای این کار به دست خواهید آورد
اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

پرونده ثروت ۱۵

آدمهای ثروتمند پول خود را می دهند تا برای آنها شدیداً کار کنند
آدمهای فقیر شدیداً برای پول خود کار می کند
«تصور اینکه باید برای ثروتمند شدن سخت کار کرد، یک تصور کاذب است»
ثروتمندان می توانند روز ها را به تفریح و استراحت بگذرانند چون آنها هوشمندانه حرکت می کنند آنها قانون اهرم را به خوبی می دانند و به کار می برند .افراد دیگر پول خود را به کار می گیرند تا برای آنها کار کند
شما باید برای پول خود سخت کار کنید با این حال برای ثروتمندان این یک وضعیت موقتی است و برای افراد فقیر این یک وضعیت دائمی. ثروتمندان می دانند که «شما» باید سخت کار کنید تا زمانی که «پول» شما به میزان کافی بتوانند به جای شما کار کند آنها می‌دانند که هر چه بیشتر پول شما کار کند ،شما کمتر کار خواهید کرد به یاد داشته باشید که پول انرژی است بسیاری از مردم انرژی خود را میگذارند و انرژی پول را برمیدارند مردمی که در زمینه استقلال مالی پیشرفت می‌کنند، آموخته اند چگونه سرمایه‌گذاری با انرژی و کار را با اشکال دیگر انرژی جایگزین کنند نمونه این اشکال شامل نیروی افراد دیگر سیستم های تجاری عملی یا سرمایه گذاری در هر زمینه است تکرار می‌کنم اول برای پول سخت کار کنید و سپس اجازه دهید پول برای شما سخت کار کند

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

برای پیروز شدن در بازی پول هدف به دست آوردن مقدار کافی درآمدغیر فعال برای پرداخت جهت روش زندگی دلخواه است. مختصراین که شما وقتی درآمد غیر فعالتان از هزینه‌هایتان بیشتر شود، از نظر مالی مستقل می شوید
افراد ثروتمند طولانی مدت می‌اندیشند. آنها هزینه کردن برای لذت بردن امروز را با سرمایه‌گذاری برای استقلال مالی فردا با هم متعادل می کنند افراد فقیر کوتاه‌مدت فکر می‌کنند. آنها زندگی خود را بر مبنای خرسندی آنی می گذارند افراد فقیر این عذر را به کار می‌برند که چگونه می‌توانم به فردا فکرکنم در حالی که امروز به زور زنده ام ؟ مسئله در نهایت این است که فردا نیز در نهایت امروز خواهد شد .اگر به مسائل امروز اهمیتی ندارید فردا هم دوباره همین را خواهیم گفت
افراد فقیر «اکنون» را ترجیح می‌دهند افراد ثروتمند « تعادل »را ترجیح می‌دهد
در حالی که افراد فقیر یک دلار را به عنوان یک دلار برای خرید و فروش هر وسیله‌ای که اکنون میخواهند می بینند ،افراد ثروتمند هر دلار را به عنوان یک «بذر » می‌دانند که می‌تواند برای برداشت ۱۰۰ دلار کاشته شود که آن هم می‌تواند برای برداشت هزار دلار دوباره کاشته شود. در موردش فکر کنید هر دلاری که امروز خرج می‌کنید ممکن است فردا واقعاً صد دلار ارزش داشته باشد .من هر یک از دلار هایم را که باید سرمایه‌گذاری شوند « سربازانی» در نظر می گیرم که مأموریت آنها «استقلال» است نیاز به گفتن ندارد که من‌مواظب جنگجویان راه استقلالم هستم و به سرعت و آسانی از دست آنها خودم را خلاص می کنم

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

فروشگاه الو کالا

اصلی برای ثروتمند شدن

افراد ثروتمند هر دلار را به منزله یک بذر می دانند که می‌تواند برای برداشت ۱۰۰ دلار کاشته شود و آن هم می‌تواند برای برداشت هزار دلار دوباره کاشته شود

پرونده ثروت ۱۶

آدمهای ثروتمند برخلاف ترسی که دارند دست به عمل میزنند
آدم های فقیر به ترس اجازه می دهند که متوقفاشان کند

این مطالب راحتما بخوانید:

 💡برای افزایش فروش چنان رفتار کنید که گویی شکستی در کار نیست

💡در کار فروش بهترین خود باشید و بهترینها را جستجو کنید

اصلی برای ثروتمند شدن

اقدام و عمل پلی است بین دنیای درون و دنیای بیرون
پس اگر اقدام کردن این همه مهم است چه عاملی از دست دادن به اقدامات که ما می دانیم به انجام آنها نیازمندیم جلوگیری می کند؟استرس تست شک و اضطراب بزرگترین موانع بر سر راه موفقیت و شادی و نشاط هستند این یکی از بزرگ‌ترین اختلافات بین ثروتمندان و فقیران این است که آدمهای ثروتمند علی‌رغم ترسی که دارند تمایل به عملکرد نیز دارند اما به فقیران بهتر اجازه می‌دهند که آنها را متوقف کند

اصلی برای ثروتمند شدن یک سرباز واقعی می تواند کبرای ترس را مهار کند
واجب است درک شود که لازم نیست به منظور نیل به موفقیت سعی کنیم از دست ترس خلاص شویم آدمهای ثروتمند و موفق هم ترس و تردید و نگرانی دارند اما اجازه نمی دهد این احساسات آنها را متوقف کند آدم های ناموفق ترس تردید و نگرانی دارند اما اجازه می‌دهند این احساسات آنها را متوقف کند

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

اصلی برای ثروتمند شدن

لازم نیست به منظور نیل به موفقیت سعی کنیم از دست ترس خلاص شویم
چون ما ساخته عادت‌های مان هستیم نیاز داریم به رغم وجود ترس شک نگرانی تردید عدم اطمینان ناراحتی و حتی هنگامی که خلق ما برای عمل کردن جرم نیست دست به اقدام بزنیم

اصلی برای ثروتمند شدن

اگر فقط آنچه را آسان است بخواهید انجام دهید زندگی سخت خواهد شد اما اگر کاری را که سخت است بخواهید انجام دهید زندگی آسان خواهد شد

اصلی برای ثروتمند شدن

فقط وقتی در سختی قرار دارید ،زمانی است که در حال رشد کردن هستید

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

اگر می خواهید به سمتی جدید در زندگی خود حرکت کنید، باید ناحیه راحتی خود را بشکنید و مواردی را تمرین کنید که راحت نیستند. اجازه دهید فرض کنیم که شما در حال حاضر در سطح پنجم زندگی هستید و می خواهید به سطح دهم زندگی بروید . سطح پنجم و زیر آن , منطقه راحتی شماست؛ اما سطح ششم و بالاتر خارج از محدوده است و در منطقه ناراحتی شما قرار دارد یعنی برای رفتن از سطح پنجم سطح دهم در زندگی باید از منطقه ناراحتی عبور کنید آدم های فقیر و بسیاری از طبقه متوسط ها نمی‌خواهند ناراحت باشند به یاد داشته باشید که راحت بودن بزرگترین اولویت در زندگی آنهاست اما اجازه بدهید رازی را که فقط آدمهای موفق و ثروتمند از آن باخبرند به شما بگویم :به راحت بودن بیش از اندازه بها داده شده است راحت بودن ممکن است که شما احساس گرمی ،نرمی و امنیت بدهد اما به شما اجازه رشد کردن نمی‌دهد برای رشد کردن به عنوان یک شخص باید منطقه راحتی خودتان را وسعت دهید تنها زمانی که واقعاًمی توانید رشد کنید وقتی است که « خارج» از منطقه راحتی خودتان باشید
اجازه بدهید سوالی از شما بپرسم «اولین دفعه که مورد تازه را امتحان کردید راحت بود یا سخت» معمولاً سخت ؛اما بعد از آن چه شد؟ هر چه بیشتر این کار را انجام دادید راحت تر شد؛ درست است؟ این هم همینطور است هر کاری در آغاز سخت است ؛اما اگر ادامه آن به آن بچسبید و ادامه دهید ،در نهایت از منطقه سختی عبور می کنید موفق می شوید و بعد از آن یک منطقه راحتی جدید و بزرگ دارید که معنای این است: شما شخص بزرگتری شده اید
تکرار می‌کنم فقط وقتی در سختی قرار دارید، زمانی است که در حال رشد هستید از حالا به بعد هر وقت احساس سختی و ناراحتی کردید به جای عقب‌نشینی و برگشتن منطقه راحت‌ وقدیمی خودتان با کف دست به پشت خود زده وبگویید «من باید رشد کنم» و حرکت به جلو را ادامه دهید

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

اصلی برای ثروتمند شدن

فقط وقتی در سختی قرار دارید، زمانی است که در حال رشد کردن هستید

تازه زندگی کردن در شرایط راحتی بیش از هر مورد دیگری باعث مردن بسیاری از ایده ها فرصت ها، اقدامات و رشد ها شده است راحتی می کشد اگر هدف شما در زندگی راحت بودن است دو اشکال را برای شما حتمی می‌دانم اول اینکه هرگز ثروتمند نخواهید شد و دوم اینکه هرگز خوشبخت نخواهید شد

خوشبختی به عنوان نتیجه قرار داشتن در حالت طبیعی رشد و زندگی کردن در حداکثر ظرفیت انرژی و روانی حاصل می شود
برای رشد دادن خودتان به حداکثر ظرفیت ای که دارید باید همیشه در مرزهای حیاتی خود زندگی کنید و چون ما ساخته عادت‌های خود هستیم باید عمل کنیم من با اصرار از شما می‌خواهم برخلاف ترس ، تردید ،ناراحتی و حتی بر خلاف بی‌حوصلگی خودتان عمل کنید در این صورت به سوی بالاترین سطح زندگی حرکت خواهد کرد در طول این مسیر این حرکت مطمئن شوید که حساب بانکی خود را چک می‌کنید چون مطمئنا آن هم به سرعت رشد خواهد کرد
ذهن شما یکی از بزرگترین نویسندگان سریالهای آبکی در طول تاریخ است که از داستان های باور نکردنی که معمولاً بر اساس هیجان ها و فاجعه ها در مورد حوادثی که هرگز اتفاق نیفتاده و اتفاق نخواهد افتاد تشکیل شده است مارک تو این را بهتر گفته است «من هزاران مشکل در زندگی دارم که در واقع بسیاری از آنها هرگز اتفاق نیفتاده است»

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

اصلی برای ثروتمند شدن

تربیت و اداره کردن ذهن شما چه از نظر رسیدن به نشاط و چه از نظر رسیدن به موفقیت ، مهمترین مهارتی است که تاکنون توانسته اید داشته باشید

چگونه ذهن خود را تربیت می کنید؟

با مشاهده شروع می کنید. توجه کنید که چگونه ذهن شما دائم افکاری را که حمایت کننده ثروت و شادی شما نیستند تولید می‌کند وقتی شما این افکار را مشخص کنید می‌توانید آگاهانه آنها را با افکار حمایتگر جایگزین کنید این افکار حمایت را از کجا می توانید پیدا کنید دقیقا همین جا در این کتاب هر کدام از عبارت‌های بیانی که در این کتاب آورده شده است . یک شیوه حمایتگر و موفقیت آمیز است

عبارت های بیانی

یک من با وجود ترس دست اقدام می زنم دو من با وجود شک دست به اقدام میزنم ۳ من با وجود نگرانی دست به اقدام میزنم چهار من با وجود عدم اطمینان دست به اقدام میزنم ۵ من با وجود سختی دست به اقدام میزنم ۶ من وقتی هر با حوصله نباشم نیز دست به اقدام می زنم
سر خود را لمس کنید و بگویید
من یک ذهن ثروتمند دارم

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

تمرین های عملی

• سه مورد از بزرگترین نگرانی ها دلمشغولی ها یا ترس هایی را که در مورد پول و ثروت دارید لیست کنید در مورد آنها بیندیشید و برای هر کدام وضعیتی را بنویسید که واقعاً از آن ترس دارید که اتفاق بیفتد آیا در این وضعیت هنوز زنده اید؟آیا راه برگشتی دارید؟به احتمال زیاد پاسخ های این سوال ها مثبت هستند حالا نگرانی را متوقف کنید و ثروتمند شدن را شروع نمایید
• خارج شدن از منطقه راحتی خود را تمرین کنید تصمیم هایی را که برای شما راحت نیستند اتخاذ کنید و افرادی که در حالت طبیعی با آنها صحبت نمی‌کنید صحبت نمایید در محل کار خود در رابطه با شغل یا افزایش بهای خدمات خود درخواست ارتقا کنید هر روز یک ساعت زودتر از خواب بلند شوید و شب‌ها در بیشه ها راهپیمایی کنید نمایید
• قوی اندیشی را پیشه خود سازید خود و الگوهای فکری خود را مشاهده کنید فقط با افکاری که از شادی و موفقیت شما حمایت می‌کنند توجه نمایید که هر وقت این صدای کوچک را در سر خود می شنوید که «من نمی‌توانم» یا نه «من نمی‌خواهم» یا اینطور احساس نمی‌کنم آن را به چالش کشید اجازه دهید این صدا که بر پایه ترس و راحتی است بهترین الگوی شما باشد با خودتان عهد ببندید که هر زمان این صدا بخواهد شما را انجام دادن کاری که ممکن است موفقیت شما را تقویت کند متوقف نماید ، به هر صورت که شده‌ آن کار را انجام دهید تا به ذهن خود نشان دهید که شما فرمانده هستید نه او بدین ترتیب اعتماد خود تان را افزایش خواهید داد و در نهایت آن صدا تاثیر کمی بر شما دارد شما را رها خواهد کرد

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

پرونده ثروت ۱۷

آدمهای ثروتمند همیشه در حال رشد کردن و یادگرفتن هستند
آدم های فقیر فکر می کنند که همه موارد را می دانند

اصلی برای ثروتمند شدن

یا می توانید ثروتمند باشید یا دقیقا هر با شما باشد ؛ولی هر دو با هم نمیشود
اصلی برای ثروتمند شدن
هر استادی یک زمانی ناشی بوده است

اصلی برای ثروتمند شدن

برای اینکه به بهترین وجه به شما دستمزد پرداخت شود باید بهترین خودتان باشید

عبارت بیانی

دست خود را روی قلبتان بگذارید و این جمله را بیان کنید
من متعهد می شوم که همیشه در حال یادگیری و رشد باشم
سر خود را لمس کنید و بگویید
من یک ذهن ثروتمند دارم

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت ششم

این مطالب راحتما بخوانید:

 💡خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت اول

💡خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت دوم

💡خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت سوم

💡خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت چهارم

💡خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت پنجم

 

 

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code