موفقیت مالیهمه مقالات

خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت اول

مهم این است که شما چگونه هستید؟
چطور فکر میکنید؟
اعتقادات شما کدامند؟
ویژگی ها و عادات شما چیست؟
واقعاً در مورد خودتان چه احساسی دارید؟
تا چه حد به خودتان اطمینان دارید؟
آیا واقعا احساس میکنید که استحقاق ثروتمند شدن را دارید؟
توانایی شما برای عمل کردن با وجود ترس .نگرانی. عدم اطمینان و ناراحتی تا چه اندازه است؟
آیا وقتی سر حال نیستید می توانید دست به اقدامی بزنید؟
حقیقت این است که شخصیت شما نحوه فکر و اعتقادات شما نقش اصلی را در تعیین میزان موفقیت شما بازی می کند.

 اسرار ذهن ثروتمند1

اصلی برای ثروتمند شدن:

درآمد شما تنها به میزان عملکرد تان افزایش می یابد
ریشه هاست که میوه ها را می سازند

اصلی برای ثروتمند شدن:

اگر میخواهید میوه ها را تغییر دهید اول باید ریشه ها را تغییر بدهید اگر می‌خواهید دیدنیهای زندگی را تغییر دهید باید اول نادیدنی ها را تغییر دهید

اصلی برای ثروتمند شدن:

پول یک نتیجه است. ثروت یک نتیجه دیگر، سلامتی ،بیماری و حتی وزنی که دارید همه و همه نتایجی هستند. ما در دنیای علت و معلول زندگی میکنیم
عبارت های بیانی، راز های قوی برای ایجاد تغییر هستند

عبارت بیانی

دنیای درونی من ،دنیای بیرونی مرا می سازد
حالا سر خود را لمس کرده و بگویید:
من یک ذهن ثروتمند دارم

اسرار ذهن ثروتمند1

منظور از طرح اولیه پول در ذهن شما چیست و این ترس چگونه تشکیل می شود

اصلی برای ثروتمند شدن

۵ دقیقه به من فرصت دهید تا بتوانم آینده مالی شما را برای بقیه زندگی پیشگویی کنم !
اصلی برای ثروتمند شدن

افکار، احساسات را می سازند
احساسات ،اعمال را می سازند
اعمال، نتایج را می سازند

طرح اولیه پول که در ذهن خود دارید، ترکیبی از افکار، احساسات و اعمال شما در زمینه پول و ثروت است. این طرح اولیه پول ،در ذهن من چگونه تشکیل می شود؟ پاسخ آن ساده است. طرح اولیه پول اصولاً شامل اطلاعات و یا برنامه‌هایی می‌باشد که در گذشته و به ویژه به موقعی که نوجوان بودید. دریافت کرده‌اید .منابع اولیه شکل‌گیری این طرح در ذهن شما چه کسانی بودند ؟برای اغلب مردم این افراد عبارتند:از پدر، مادر، خواهر، برادر ،دوستان ،الگوهای شخصیتی، معلمان، رهبران مذهبی ،وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ که کمتر از آن نام برده می‌شود
برنامه ریزی
افکار
احساسات
نتیجه
ما به سه گونه تربیت می شویم:
۱٫ کلامی و لفظی :یعنی اینکه وقتی جوانتر بودی چه مواردی را شنیده اید
۲٫ الگوگیری: یعنی اینکه وقتی جوانتر بودی چه مواردی را دیده اید؟
۳٫ رویدادهای خاص: یعنی اینکه وقتی جوان تر بودید چه تجربه ای را آموخته اید؟
اصلی برای ثروتمند شدن
وقتی که ذهن ناهشیار باید بین احساسات عمیق و منطق، یکی را انتخاب کند ،تقریباً همیشه احساسات برنده می شود

چگونه تربیت شدن کلامی را با استفاده از ارکان تغییر، در ذهن خود تغییر دهیم؟

آگاهی:تمام عبارت هایی را که در دوران جوانی خود در مورد پول ,ثروت و ثروتمندان شنیده اید بنویسید
فهمیدن: چگونگی باور خود را به عبارت هایی که زندگی مالی شما را تحت تاثیر قرار داده است, بنویسید.

فروشگاه الو کالا

 اسرار ذهن ثروتمند1

جداسازی: آیا متوجه می شوید که این افکار فقط آنچه را که یاد گرفته اید به شما عرضه می کنند حقیقت وجودی شما را بیان نمی‌کنند؟

بازسازی: برای پیاده کردن این رکن عبارت بیانی زیر را اینگونه اظهار کنید

عبارت بیانی

در حالتی که دست خود را بر روی قلبتان گذاشته اید بگویید:
آنچه را که من در مورد پول شنیده‌ام، لزوما درست نیست. من طرزفکر های جدیدی که شادی و موفقیت را مورد حمایت خود قرار دهند انتخاب می کنم
بعد سر خودتان را لمس کرده و بگویید:
من یک ذهن ثروتمند دارم
الگوگیری
دومین عامل موثر در تربیت شدن ما، الگوگیری نامیده می شود. وقتی جوان تر بودید، پدر، مادر یا سرپرستان شما در مورد پول چه نظری داشتند؟ آیا یکی و یا هر دوی آنها پول را خوب مصرف می‌کردند؟ ولخرج بودند یا مقتصد؟ آیا سرمایه‌گذارانی زیرک بودند، یا اصولا سرمایه گذاری نمی کردند؟ آیا ریسک پذیر بودن یا محافظه ‌کار! آیا همیشه پول در دسترس آنها بود یا نه؟ آیا پول در خانواده شما آسان به دست می آورد یا سخت؟آیا در خانه شما پول منبعی برای تفریح بود یا وسیله‌ای برای درگیری های سخت؟

این مطالب راحتما بخوانید:

 💡برای افزایش فروش چنان رفتار کنید که گویی شکستی در کار نیست

 💡چگونه می توان آهن ربای جذب پول شد؟

 اسرار ذهن ثروتمند1

چگونه الگو برداری را با استفاده از ارکان تغییر ، در ذهن خود متحول کنیم؟

آگاهی یافتن:روش های زندگی و عادت های هر یک از والدین خود را در مورد پول و کسب درآمد در نظر بگیرید و این که چه شباهت ها و یا اختلاف هایی با آنها دارید، بنویسید

فهمیدن: تاثیری را که این نمونه سازی برروی زندگی مالی شما داشته است بنویسید

جداسازی:آیا می توانید دریابید که این شیوه زندگی تنها همان است که یاد گرفته اید و متعلق به خود شما نیست؟آیا می‌توانید بفهمید در حال حاضر گزینه را در پیش رو دارید که شما را فردی متفاوت می سازد؟

 اسرار ذهن ثروتمند1

عبارت بیانی

هرکس که الگو دهنده من در مورد پول بوده است، به خود او ارتباط دارد من راه خود را خودم انتخاب می کنم.

بعد سر خود را لمس کرده و بگویید:
من یک ذهن ثروتمند دارم

رویدادهای خاص

سومین عاملی که ما را تربیت می‌کند ، رویدادهای خاص می باشد که در زندگی ما رخ می دهند. وقتی که جوانتر بودید ،در مورد پول، ثروت و ثروتمندان چه عواملی را تجربه کرده اید؟ این تجربه‌ها بی نهایت مهم هستند ، چون عقاید و یا حتی توهماتی را هم اکنون با آنها زندگی می کنی می سازند .

 اسرار ذهن ثروتمند1

چگونه اثر رویدادهای خاص را با استفاده از ارکان تغییر، در ذهن خود متحول کنید؟

در اینجا تمرین را که شما می توانید با شریک خود انجام دهید، ارائه می‌کنم .بنشینید و تاریخچه را که هر کدام از شما در مورد پول به فکرتان می رسد، با همدیگر مورد بحث قرار دهید .هر عبارتی را که در دوران جوانی خود شنیده اید، یا از هر موردی که در خانواده خود الگو گرفته‌اید و یا واقعه‌ای هیجان آوری که برای شما اتفاق افتاده است؛ همچنین ببینید که برای شریک شما واقعاً پول چه معنایی دارد. آیا مفهوم لذت بردن ,آزادی, امنیت و یا حفظ موقعیت را می‌دهد؟ این نکته به شما در تعیین نمودن طرح اولیه پولی که در حال حاضر در ذهن هر کدام از جریان دارد، کمک کرده و امکان دارد به شما در کشف و اینکه چرا ممکن است در این زمینه با هم اختلاف داشته باشید کمک نماید .بعد در راستای اینکه چه نکاتی را اکنون دوست دارید داشته باشید، به عنوان یک شریک و نه به عنوان یک فرد مورد بحث قرار دهید. بر روی اهداف معمولی و نگرش های خود از نظر پول و موفقیت تصمیم گیری کرده و با هم به توافق نمایید. بعد لیستی از این نگرش ها و اعمالی را که هر دوی شما موافقید در زندگی به کار ببرید تهیه کرده و آنها را بنویسید .این لیست را بر روی دیوار نصب کرده و اگر موضوع در آینده پیش آمد شدیداً به هم یادآوری نمایید، شما این توافق ها را در حالتی که در عین واقع بینی ، بدون هیجان و خارج از هزار کهنه و قدیمی که نسبت پول در ذهن خود دارید ، با هم توافق نموده‌اید.

 اسرار ذهن ثروتمند1

آگاه شدن: یک رویداد هیجانی خاصی را در رابطه با پول ، آن طور که در دوران جوانی خود تجربه کرده اید ، در نظر بگیرید

فهمیدن: این رویداد که ممکن است زندگی ما بی شما را تحت تاثیر قرار داده باشد ، بنویسید

جداسازی: آیا به این نکته می توانید پی ببرید که این طرز زندگی روشی است که شما آن را یاد گرفته اید و از آن خود شما نیست؟آیا می توانید درک کنید که هم اکنون گزینه متفاوتی را با آنچه در ذهن خود داشته اید دارید؟

بیان کردن: دست خود را روی قلب خویش بگذارید و این جمله را بگویید:

عبارت بیانی

من تجربه های تضعیف کننده ای که در مورد پول و گذشته ام دارم ، رها می کنم و آینده ای نو و ثروتمند ایجاد می کنم.
بعد سر خود را لمس کنید و بگویید:
من یک ذهن ثروتمند دارم

 اسرار ذهن ثروتمند1

طرح اولیه شما برای پول در ذهن خود دارید روی چه نکاتی تنظیم شده است؟
حالا وقت آن است که به سوالی که یک میلیون دلار می ارزد پاسخ دهیم. در حال حاضر چه طرح اولیه را شما برای دستیابی به پول و موفقیت در ذهن خود دارید و چه اهدافی شما را به طور ناخودآگاه به سوی خود حرکت می‌دهند؟
آیا شما برای موفقیت ، معمولی بودن یا برای مضیقه های مالی تنظیم شده اید؟

آیا در رابطه با پول، برای به دست آوردن سهل و آسان آن برنامه‌ ریزی شده اید یا به سختی به دست آوردن آن؟

آیا برای دستیابی به پول به سختی کار کردن یا متعادل کار کردن برنامه ریزی شده اید؟

آیا برای داشتن درآمدی ثابت تربیت شده اید یا برای درآمدی متغیر؟

از کجا می توانید پی ببرید که طرح اولیه پولی که در ذهن خود دارید روی چه میزانی تنظیم شده است؟

 اسرار ذهن ثروتمند1

یکی از واضح‌ترین روش ها این است که به نتایجی که برای شما حاصل شده نگاه کنید .به حساب بانکی خود، درآمدی که دارید ،ثروت خود، میزان موفقیتی که از طریق سرمایه گذاری به دست آورده اید ،موفقیتی که در کسب و کار خود داشته اید، اینکه آیا پول جمع کن اسید یا پول خرج کن ، میزان مهارتی که در اداره کردن پول دارید ،ثابت یا متغیر بودن درآمدتان، میزان سخت‌کوشی برای پول درآوردن و به نوع روابطی که در مورد پول با دیگران برقرار می کنید نگاه کنید.
آیا برای شما پول با مشقت به دست می آید یا به راحتی؟
آیا برای خود کار می کنید یا برای دیگران؟
آیا برای مدتی طولانی به کاری میچسبید یا اینکه هر دم از این شاخه به آن شاخه می پرید؟

اصلی برای ثروتمند شدن

تنها راه برای تغییر دادن همیشگی دمای اتاق، تنظیم کردن ترموستات روی دمای دلخواه است. به همین صورت، تنها راه برای تغییر دادن همیشگی میزان درآمد مالی، تنظیم کردن ترموستات آن است ؛در غیر این صورت همان طرح اولیه که در ذهن خود برای پول دارید عمل می‌کند.

 اسرار ذهن ثروتمند1

بعد می‌توانید هر مورد دیگری را امتحان کنید مثلاً دانش خود را در مورد تجارت ،بازاریابی، فروش ،معاملات و مدیریت گسترش دهید می توانید در بازار خرید و فروش سهام یا معاملات ملک خبره شوید. تمام این موارد ابزارهای حسابی هستند؛ اما در نهایت و بدون استفاده از جعبه ابزاری که به اندازه کافی بزرگ و قوی بوده تا به آن مقداری کلان پول به دست بیاورید تمام این ابزارها برای شما به استفاده خواهد بود.

خوشبختانه یا متاسفانه، طرح ذهنی شما برای پول و موفقیت برای بقیه زندگی با شما خواهد بود، مگر اینکه آن را تشخیص و بخواهید تغییرش دهید .این دقیقا همان موردی که ما به انجام دادن آن در بخش دوم کتاب ادامه خواهیم داد. به خاطر داشته باشید که اولین رکن هر تغییری، آگاهی یافتن است . به خود نگاه کنید تا نسبت به خودتان آگاه و خود آگاه شوید. افکار، ترس، باورها ، حرکات ،اعمال و حتی بی‌تحرکی خود را مشاهده کنید .خودتان را زیر میکروسکوپ گذاشته و مطالعه کنید

ادامه مقاله را در  خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت دوم بخوانید

این مطالب راحتما بخوانید:

 💡در کار فروش بهترین خود باشید و بهترینها را جستجو کنید

 💡آیا میدانید چگونه میلیونر شوید ؟

 💡چند مورد از ویژگی محصولات ویژه چیست؟

 

 

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code