موفقیت مالیهمه مقالات

خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت پنجم

قسمت قبلی این مقاله را در  خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت چهارم بخوانید

پرونده ثروت ۱۱

آدمهای ثروتمند ترجیح می دهند بر اساس دستاوردها به آنها پول پرداخت شود
آدم های فقیر ترجیح می دهند بر اساس زمان به آنها پول پرداخت شود

اصلی برای ثروتمند شدن

داشتن درآمد ثابت مشکلی ندارد،مگر اینکه با توانایی شما برای به دست آوردن آنچه ارزشش را دارید،تداخل کند و معمولاً در اینجاست که مشکل به وجود می آید

فقیران ترجیح می‌دهند مستمری و دستمزد ثابت به آنها پرداخت شود آنها نیاز دارند خاطرجمع باشند که بدانند دقیقاً مقدار معینی پول در زمانی دقیق در اول و آخر هر ماه دریافت می کنند .آنچه آنها نمی‌توانند تصورش را بکنند ، این است که این خاطر جمعی به بهای سلامتی آنها به دست می آید .زندگی کردن بر اساس امنیت خاطر همان زندگی کردن بر اساس ترس است .در واقع با این عمل می خواهیم بگوییم که می‌ترسم که نتوانم پول کافی را بر اساس عملکردم به دست آورم ، بنابراین فقط به میزانی که برای راحتی و زنده ماندن من کافی باشد، پول را به دست می آورم

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت پنجم
ثروتمندان ترجیح می‌دهند بر اساس نتایجی که فراهم می کنند،اگر نشود به مقدار کلی حتی به مقدار جزئی به آنها پرداخت شود.معمولاً آدمهای ثروتمند کسب و کار خود را دارند و درآمدشان را ترجیح می دهند ثروتمندان بر اساس کمیسیون یا درصدی از درآمد کار می کنند ثروتمندان شریک شدن در سود و وضعیت بازار را به حقوق های بالا ترجیح می دهند، توجه داشته باشید که برای هیچ کدام از حالتهای بالا تضمینی وجود ندارد. معمولاً در دنیای پول پاداش ها به نسبت خطرات است که ثروتمندان به خودشان معتقد اند و به ارزش و توانایی خود برای بروز دادن آنها ایمان دارند، اما فقیران چنین نیستند .به همین خاطر است که آنها نیاز به تضمین دارند.

اصلی برای ثروتمند شدن

هیچ وقت برای درآمد خود سقف تعیین نکنید

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت چهارم

عبارت بیانی

دست خود را روی قلبتان بگذارید و این عبارت را بگویید:
من ترجیح میدم بر اساس عملکردم به من پول پرداخت شود
سر خود را لمس کنید و بگویید
من یک ذهن ثروتمند دارم

تمرین های عملی

۱٫ اگر در حال حاضر شغلی دارید که بر اساس ساعت کاری که انجام می دهید حقوق یا دستمزد می گیرید، یک برنامه حقوقی را برای کارفرمای خودتان ایجاد و هدف گیری کنید که به شما اجازه بدهد حداقل بخشی از حقوق شما بر اساس نتایج عملکردتان به علاوه نتایجی شرکت به دست می‌آورد پرداخت شود اگر کسب و کار متعلق به خود دارید یک برنامه حقوقی ایجاد کنید که به کارمندان یا حتی فروشندگان اصلی شما اجازه دهد که بر اساس عملکرد های حاصل از آن از فعالیت‌ آنها و نیز نتایج حاصل پول دریافت کنند. بی درنگ این برنامه را اجرا کنید
اسرار ذهن ثروتمند - قسمت چهارم

۲٫ اگر در حال حاضر شغلی دارید که مطابق با ارزشی که بر اساس عملکردی که نشان می دهید پول دریافت نمیکنید روی راه انداختن کسب و کار که متعلق به خودتان باشد فکر کنید. می توانید به طور پاره وقت شروع کنید .و آنچه را می دانید به یک شبکه بازاریابی ملحق شوید یا یک مربی شوید و آنچه را می دانید به دیگران تعلیم دهید یا به شرکتی که برای آن کار می‌کردید ، پیشنهاد دهید به استفاده از خدمات مشاوره‌ای شما رو بیاورند؛ اما این بار بر اساس عملکرد و حقوق اصول نتایج پرداخت شود نه فقط بر اساس زمانی که صرف انجام کار می کنید

پرونده ثروت ۱۲

ثروتمندان به «هر دو» می‌اندیشند
فقیران به« یااین یا آن» می اندیشند

ثروتمندان در دنیای پر برکت و فراوانی زندگی می‌کنند؛ اما فقیران در دنیای محدودیت‌ها به سر می‌برند البته هر دو در دنیای مادی واحدی زندگی می کنند
ولی دیدگاه های آنان متفاوت است و افراد فقیر و متوسط از جنس کمبود هستند.
آنها با شعار های از این قبیل زندگی می کنند:
فراوانی فقط مربوط به اطراف ماست،هیچ چیز کافی نیست،تو نمی توانی همه چیز را داشته باشی،و.‌‌….
آیا می‌خواهید روی تجارت متمرکز شوید یا تفریح و سرگرمی داشته باشید؟ هر دو
آیا میخواهید ثروتمند شوید یا کاری را که دوست دارید انجام دهید؟هردو!
آدم های فقیر همیشه یکی را انتخاب می کنند،ولی ثروتمندان هر دو را آدمهای ثروتمند می دانند که با کمی خلاقیت می شود تقریباً راهی را برای داشتن بهترین موارد در هر دو دنیا به دست آورد.

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت پنجم

فروشگاه الو کالا

سوالی که باید از خودتان بپرسید این است
چگونه می توانم هر دو را داشته باشم ؟
این سوال زندگی شما را متحول خواهد کرد و شما را از حالت کمبود و محدودیت به دنیای امکانات و فراوانی خواهد برد
پول یک رواج دهنده است،
شما را قادر می سازد به جای خراشیدن به خود،در زندگی سر بخورید. پول آزادی می آورد؛آزادی برای اینکه هر چه را می‌خواهید بخرید و آزادی برای اینکه آنچه را میخواهید با وقتی که دارید انجام دهید.
پول به شما اجازه می‌دهد از کوچک ترین مورد در زندگی خود لذت برده و این امکان را به شما می دهد که به دیگران برای رفع نیازهای شان کمک کنید
بالاتر از همه پول به شما اجازه می دهد انرژی خود را به خاطر نگرانی نداشتن آن صرف نکنید شادی نیز مهم است

در اینجاست که آدم های فقیر و متوسط گیج می شوند.بسیاری از آنها معتقدند که پول و شادی در مقابل یکدیگر هستند.یعنی شما می توانید یا ثروتمند باشید یا شاد تکرار می‌کنند این موردی نیست جز یک برنامه‌ریزی فقیرانه مردمی که ثروتمند هستند در هر صورت معتقدند که شما باید« هر دو» را داشته باشید درست مثل اینکه باید هم دست و پا داشته باشی ولی باید با پول و خوشحالی را نیز با هم داشته باشید می توانید هم کیک داشته باشید و هم از خوردن آن لذت ببرید

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت پنجم

اصلی برای ثروتمند شدن

ثروتمندان معتقدند شما هم میتوانید کیک داشته باشید و هم از خوردن آن لذت ببرید. افراد متوسط و فقیر معتقدند که یک کیک خیلی زیاد است . ،پس فقط یک برش از آن را می خواهند افراد فقیر اعتقاد ندارند که لایق یک کیک هستند پس فقط یک دونات سفارش می‌دهند .آنها به ته چاه نگاه می کنند و تازه از این که هیچ چیز هم ندارند، متعجب می‌شوند.

این مطالب راحتما بخوانید:

 💡خلاقیت در تجارت چه تاثیراتی در کسب و کار شما دارد؟

 💡حالا وقت آن است که با محرک خلاقیت آشنا شوید

عبارت بیانی

دست خود را روی قلب تان بگذارید و بگویید
من همیشه به« هردو» فکر می کنم
سر خود را لمس کنید و بگویید
من یک ذهن ثروتمند دارم

تمرین های عملی

۱٫ فکر و ایجاد کردن راه‌های رسیدن به« هر دو» را تمرین کنید. هر وقت گزینه‌هایی به شما ارائه گردید ،از خودتان بپرسید :چطور می توانم هر دو را داشته باشم ؟
۲٫ بدانید پولی که در جریان است به زندگی هرکس افزوده می شود ،هر وقت پول خرج می کنید ،به خودتان بگویید که این پول از میان صدها نفر خواهد گذشت و برای همه آنها ارزش می‌آفریند
۳٫ به خودتان به عنوان یک الگو برای دیگران فکر کنید و نشان دهید که می توانید مهربان، سخاوتمند، دوست‌داشتنی و ثروتمند باشید

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت پنجم

پرونده ثروت ۱۳

آدمهای ثروتمند روی ارزش خالص دارایی خود تمرکز می کنند
آدمهای فقیر روی درآمد شغلی خودشان تمرکز می کنند
وقتی صحبت به پول می رسد معمولا مردم در جامعه از ما می پرسند:
«چقدردر می آوری» به ندرت این سوال را می شنوید که «ارزش دارایی شما چقدر است؟».

اصلی برای ثروتمند شدن

میزان صحیح برای ثروت ارزش دارایی است نه درآمد شغلی

چهار عاملی که نقش تعیین کننده در ارزش خالص دارایی را دارند عبارتند از:
درآمد فعال و غیرفعال
پس انداز
سرمایه گذاری
ساده زیستی

آدمهای ثروتمند پول و وقت خودشان را صرف یادگیری برای سرمایه و سرمایه گذاری می کنند.

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت پنجم

آدمهای ولخرج سه شعار دارند. شعار اول آنها این است «این پول که بیشتر نیست »بنابراین اپول موردی است که آنها زیاد ندارند .شعار دوم آنها این است .«پول می‌آید و می‌رود »یا حداقل آنها اینطور امیدوارند، چون شعار سوم آنها می گوید« متاسفم ،الان نمی توانم، من ورشکسته ام» بدون ایجاد درآمد و پر کردن قیف برای نگهداری آن ، پرداختن به عامل ایجاد کننده بعدی دارایی غیر ممکن است .وقتی پس انداز قسمتی معقول از پول خود را آغاز کردید، می توانید به مرحله بعدی بروید و پول خودتان را با سرمایه‌گذاری بیشتر کنید .معمولاً هرچه در سرمایه گذاری بهتر عمل کنید سریعتر پول شما رشد می‌کند و ارزش بیشتری نیز ایجاد می‌ شود آدمهای ثروتمند پول و وقت خود را صرف یادگیری برای سرمایه و سرمایه‌گذاری می‌کنند آنها از اینکه سرمایه گذاری خوب می شوند احساس افتخار می کنند

یک کاغذ سفید بردارید و بالای آن این عنوان را بنویسید
خالص دارایی
سپس یک جدول ساده بکشید که از صفر شروع می‌شود و تا هر مقدار که ارزش دارایی شماست ادامه داشته باشد توجه کنید که منظور از دارایی همان است که امروز داریم بعد هر نود روز یکبار ارزش دارایی جدید خود را در آن جدول وارد کنید ، اگر این کار را انجام دهید متوجه خواهید شد که ثروتمند تر و ثروتمند تر خواهید شد چرا؟ چون شما ارزش دارایی خودتان را دنبال می‌کنید به خاطر بسپارید که بر هر موردی که تمرکز کنید گسترش می یابد

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت پنجم

اصلی برای ثروتمند شدن

به هر کجا که توجه می رود انرژی جریان می یابد و نتیجه آن نشان داده می شود

عبارت بیانی

دست خود را روی قلبتان بگذارید و بیان کنید
من بر افزایش دادن دارایی خود تمرکز می کنم
سر خود را لمس کنید و بگویید
من یک ذهن ثروتمند دارم

تمرین های عملی

۱٫ روی هر چهار عامل موثر در افزایش دارایی تمرکز کنید: درآمد، پس انداز و سرمایه گذاری خود را افزایش و با ساده زیستی هزینه زندگی خود را کاهش دهید
۲٫ یک صورت حساب خالص دارایی بسازید .برای انجام این کار ارزش هر مورد که متعلق به خودتان بوده است و در حال حاضر دارید (دارایی شما )با هم جمع کنید و از آن کل بدهی را که دارید کسر نمایید تعهد کند که این صورت حساب را هر دوره ۳ ماهه (هر فصل ) دنبال و بازبینی نمایید .تکرار می‌کنم ، به موجب قانون تمرکز، هر موردی را که دنبال کنید افزایش می‌یابد

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت پنجم

۳٫ یک طراح امور مالی را استخدام کنید که کاملاً در کار خودش موفق است و با شرکت های خوشنام و معروف کار می کند تکرار می کنم بهترین راه برای یافتن طراح مالی خوب سوال کردن از دوستان و شرکت‌ها برای معرفی کردن آن است

پرونده ثروت ۱۴

آدمهای ثروتمند پولشان را خوب اداره می کنند
آدمهای فقیر پولشان را بد اداره می کنند

ثروتمندان در اداره کردن پول خود ماهر هستند
آنها پول خود را خیلی خوب اداره می‌کنند؛ اما فقیران پول خود را بد اداره میکنند .افراد ثروتمند اصولاً باهوش تر از افراد فقیر نیستند فقط روش پولی حمایت کننده و متفاوتی را دارند
روش اداره کردن پول بر اساس تربیت گذشته ماست
اول اگر نمی توانید به درستی پول خودتان را اداره کنید احتمالاً این گونه برنامه ریزی شده اید که پول خود را خوب اداره نکنید
دوم شما فرصت نداشته اید یاد بگیرید که چگونه پول خود را به روشی آسان و موثر اداره کنید

اسرار ذهن ثروتمند - قسمت پنجم

بزرگترین تفاوت بین موفق بودن و موفق نبودن از نظر مالی این است که شما چگونه پول خود را اداره کنید افراد فقیر یا پولشان را بد اداره میکنند یا رو ی هم رفته از پول فرار می‌کنند .بسیاری از مردم دوست ندارند پولشان را اداره کنند ؛اول به این دلیل که آزادی آنها را محدود می کند و دوم به این خاطر که آنها پول کافی برای اداره کردن ندارد .در پاسخ به دلیل اول باید گفت که اداره کردن‌ پول ،آزادی را محدود نمی کند، بلکه برعکس باعث بیشتر شدن آن می شود. در نهایت اداره کردن پول به شما اجازه می دهد استقلال مالی ایجاد کنید آنچنان که دیگر مجبور نباشید به خاطر پول کار کنید برای من این آزادی به تمام معناست

ادامه مقاله را در خلاصه کتاب اسرار ذهن ثروتمند – قسمت ششم بخوانید.

این مطالب راحتما بخوانید:

 💡در کار فروش بهترین خود باشید و بهترینها را جستجو کنید

 💡برای افزایش فروش چنان رفتار کنید که گویی شکستی در کار نیست

 💡چند مورد از ویژگی محصولات ویژه چیست؟

 

 

 

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code