مسائل روانی و اجتماعیهمه مقالات

علائم و نشانه های شیدایی و سرخوشی در بزرگسالان

شیدایی و سرخوشی در بزرگسالان :

در مقابل مشکل افسردگی یا بیماری افسردگی، بیماری دیگری قرار دارد که به نظر می رسد در بیشتر موارد متضاد و متفاوت با افسردگی است.

ولی در برخی از موارد ریشه و پایه ی هر دو، تاحدودی یکی و به هم مرتبط هستند که آن مشکل، حالت شیدایی یا سرخوشی است.

یعنی برخی از مردم دچار بیماری هستند که به‌عنوان شیدایی و سرخوشی می‌شناسیم که مختلف و متفاوت با افسردگی است.

شیدایی و سرخوشی در بزرگسالان

اما بیشتر کسانی که با این مشکل و بیماری روبرو هستند با افسردگی و نوع خفیف افسردگی دست به گریبان هستند و بنابراین به عنوان افراد دو قطبی یا کسانی که افسردگی، شیدایی و سرخوشی یا هر دو را با هم دارند که شناخته می شوند.

علائم و نشانه های شیدایی و سرخوشی :

علامت ۱:

حالت بزرگ نمایی و بزرگ بینی وخودرا کاملا مختلف و متفاوت و برتر و برجسته تر دیدن از دیگران.
یعنی افراد شیدا و سرخوش تصور می‌کنند که یک سر و گردن در زمینه‌های مختلف و متفاوت از دیگران، برتری و امتیاز دارند و بنابراین احساسی از غرور، خودخواهی، بزرگی و عظمت را به شیوه‌های مختلف در خود حس و احساس می‌کنند.

علامت ۲ :

نیاز و احتیاج کم این افراد به خواب.

تا آنجایی که با سه یا چهار ساعت خوابیدن در شبانه روز کاملا انرژی و میل به انجام فعالیت های روزانه را پیدا می‌کنند و در نتیجه کمتر از دیگران می خوابند.

این افراد هنگام شیدایی و سرخوشی برخی از اوقات در طول زندگی کم خواب تر از دیگران هستند.

علامت ۳ :
میل و توانایی آنها به فعالیت‌های بیش از حد و داشتن انرژی کاملاً بیش از دیگران.

شیدایی و سرخوشی در بزرگسالان

به طوری که افراد شیدا و سرخوش در برخی از موارد بیش از دو برابر دیگران در فعالیت های روزانه درگیر می شوند و انرژی لازم را برای انجام کارها دارند.

بنابراین با وجود کم خوابی و بی خوابی در میزان و انرژی آنها نه تنها کاستی دیده نمی‌شود بلکه افزون از دیگران درگیر فعالیت های مختلف هستند.

علامت ۴ :

سرعت تفکر و نوعی مسابقه که در ذهن این افراد برای بیان مطالب وجود دارد.

یعنی موضوعی را مطرح می کنند و بلافاصله موضوع دیگری به ذهنشان می رسد و خیلی از اوقات آن را ناتمام می‌گذارند و موضوع دوم را مطرح می‌کنند.

همچنین دوباره سراغ موضوع اول می‌روند و یا موضوع سومی را مطرح می کنند و همیشه در بیان مطالب گرفتار و حریص هستند و در ذهنشان هم اگر سخن بگویند درگیر این مسابقه برای انتخاب موضوع تفکر و یا ابراز آن هستند.

علامت ۵ :

پرحرفی و پرگویی.

به طوری که اگر آنها را رها کنید درباره ی همه ی موضوعات به تفسیر می پردازند و البته به سرعت مطالبی دارند که باید بیان کنند و بنابراین شما را در شرایط و وضعیتی قرار می‌دهند که باید به حرف های آنان توجه کنید.

و انتظار دارند که ما، مثل آنها هم سریع و تند شویم و حرف بزنیم و بپذیریم و بیشتر مواقع حتی گله و شکایتی از شما دارند که به دلایلی شما مطلب را درست نفهمیدید یا به آنان فرصت لازم را برای بیان عقیده و نظرشان ندادید.

پرحرفی و پرگویی.

بنابراین سرعتی که در گفتار دارند و مسابقه ای که در ذهن شان ایجاد شده است اغلب این افراد را گرچه در آغاز برای دیگران جالب و جاذب می‌کند،
ولی در آینده موجب سر خوردگی یا نارضایتی طرف مقابل خواهد شد.

علامت ۶ :

نداشتن توجه و تمرکز.

معمولاً این افراد برای داشتن تمرکز و توجه بر روی موضوعات دچار اشکال هستند و برای آنان مطالعه کار مشکلی است.

در حالی که شنیدن و یا گفتگو راحت تر خواهد بود و اغلب موضوع هایی که به آنها علاقه ی چندانی ندارند را در میانه ی راه، رها می کنند و اگر آغاز کننده خوبی باشند، ولی پایان دهنده ی خوبی نخواهند بود.

علامت ۷ :

حالت بی قراری و بی تابی.

یعنی به نوعی فکر می کنند که عقب افتاده اند یا عقب هستند و مطالب آن گونه که باید، بیان شده ولی فهمیده نشده است به صورتی که احساس می کنند که وقت لازم، فرصت و امکانات برای بیان مطالب و انجام کارها را ندارند.

بنابراین ما با فردی روبه‌رو هستیم که از این شاخه به آن شاخه می رود و از این موضوع به موضوع دیگر یا حالات و رفتار مختلف و متفاوتی دارند که نشانه ای از عدم آرامش و امنیت آنهاست.

علامت ۸ :

حالت برانگیختگی و حالات تحریک پذیری.

حالت برانگیختگی و حالات تحریک پذیری.

به طوری که موضوعات ساده و کوچکی غالبا آنان را به هیجان می‌آورد یا غمگین و خشمگین می کند و بنابراین شما با کسی روبرو هستید که برخی اوقات با حالات اغراق‌آمیز و بیش از حدی با موضوعات و مطالب برخورد می‌کند و در وجود آنها احساسات و هیجانات متفاوت و متضادی در مدت کوتاهی موج می زند.

علامت ۹ :

افراد شیدا و سرخوش معمولاً به دنبال لذایذ و خوشی های زندگی هستند و به خطرات و هزینه‌های آن توجه چندانی نمی کنند.

به خاطر این حالات است که در زمینه‌های مختلف زندگی از برقراری ارتباط، رابطه ی جنسی، پیشنهاد برای ازدواج یا پذیرفتن آن ، یا درگیر شدن در فعالیت های لذت بخش دیگر طوری عمل می کنند که با عجله و شتاب و بدون ارزیابی و برنامه‌ای درگیر می شوند.

غالب اوقات با پریشانی و خطرات بسیاری همراه می شوند. به همین دلیل است که در چارچوب کار ، سرمایه گذاری و آغاز کار و شغلی و ایجاد روابط به صورتی کاملاً عجیب و غریب و برخی از اوقات بد و غلط عمل می کنند.

به همین دلیل است که بیشتر افراد شیدا و سرخوش همیشه در مسیر جبران گذشته و پشیمانی از حوادث قبل را در سر دارند.

علامت ۱۰ :

داشتن آرزوها و هدف های دور و دراز است.

به طوری که وقتی با آنها درباره ی موضوعات مختلف سخن می‌گوییم در زمینه هایی متفاوت آن چنان برنامه‌هایی دارند و آن چنان باوری برای رسیدن به این آرزوها و هدف‌ها دارند که برخی اوقات کوچکترین پرسش شما یا تردید شما آنها را سخت ناراحت می کند.

گاهی اوقات حتی هدف ها و آرزوها را بیش از آن جلوه می دهند و ارائه می کنند که حتی خودشان آنقدرها به آن باوری ندارند.

ولی در بیان آرزوها و خواسته ها و رسیدن به آن چه که مورد نظر و علاقه ی آنها است با هیجان و قطعیت و قاطعیت سخن می گویند که افراد ساده را به شک و تردید وامی دارد.

علامت ۱۱ :

حالت خوش خیالی.

که به دنبال علامت دهم ادامه پیدا می‌کند و باور دارند که جهان، طبیعت، دیگران، شرایط و موقعیت زندگی آن چنان می چرخد و دگرگون می شود که آن ها به راحتی و به سهولت به هدفهای بسیار بزرگی می رسند.

در مدتی کوتاه موجب دگرگونی های عجیبی در خود و دیگران می شوند واگر در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی فعالیتی داشته باشند، به یک باره تصور می‌کنند که خواسته ی آنها و احساس آنها واقعیت خارجی دارد ، و اتفاق بعدی خواهد بود.

در این زمینه آن چنان به شست و شوی مغز خود و دیگران می پردازند که به دلیل ظاهراً اطمینان ولی واقعاً تخیلات و تصورات بی پایه و بی مایه، برخی از افراد مانند خود و یا ساده دل را می‌توانند به سمت خود جلب و جذب کنند و به همین علت است که گرفتاری های بسیاری برای خود و دیگران به وجود می آورند.

علامت ۱۲ :

حساسیت بیش از حد.

این افراد نسبت به انتقاد و حتی پرسش حساسیت بیش از حدی دارند و حتی با فردی که کمی با آنها مختلف و متفاوت باشد اگر چه ظاهراً با آرامش و مهربانی برخورد می کنند اما در واقع خشم، دشمنی وکینه ای را در دل خود نسبت به آنها رشد می دهند.

به همین علت است که تظاهرات مهربانانه ای دارند، در حالی که وجود آنها مملو و پر از غم و خشم و حرص است.

حساسیت بیش از حد.

نوع خفیف شیدایی و سرخوشی.

نوع اول فرد دوقطبی :

کسی است که نیمی یا کمتر از نیمی از این علائم را در مدتی حدود ۴روز از خودش نشان می‌دهد. معمولاً این افراد در داشتن انرژی و درگیر شدن در فعالیت ها درست مانند افراد شیدا و سرخوش حرکت می‌کنند اما درباره ی بقیه ی علائم و نشانه ها حالت خفیف تر و قابل اراده و کنترلی دارند.

شیدایی و سرخوشی یا دوقطبی :

اگر کسی همان طور که گفته شد این علائم را در مدت یک هفته در خود داشته باشد به عنوان فرد شیدا و سرخوش آن را می شناسیم.

صرف نظر از این که آیا این فرد حالاتش‌ اصولا با افسردگی در گذشته همراه بوده است یا خیر.

به بیان دیگر وقتی فردی دوقطبی تشخیص داده می شود، فردی است که در آن حداقل یک دوره و یک مرحله ی شیدایی و سرخوشی دیده شده است.

اعم از این که در او افسردگی هم پیدا شده یا پیدا نشده است.پس بنابراین وقتی فردی علائم شیدایی و سرخوشی را از خود نشان می‌دهد با داشتن علائم و نشانه‌های افسردگی و یا بدون آن همچنان به عنوان دو قطبی شناخته می شود.

فرض بر این است که دیر یا زود حالت افسردگی نیز خود را نشان خواهد داد.

شیدایی و سرخوشی یا دوقطبی

نوع دوم فرد دوقطبی:

کسی است که گرفتار حالت شیدایی و سرخوشی کامل نبوده بلکه نوع خفیف آن را داشته ولی در این جا حالت افسردگی به صورتی مشخص، یک یا چند بار خود را نشان می دهد.

نوع سوم فرد دوقطبی:

یعنی اختلال خلق ادواری کسی است که گرفتار حالت شیدایی و سرخوشی خفیف و مزمن بوده است.

اما در اوعلائم و نشانه های ضعیف افسردگی نیز دیده می شود و همچنین طی این دو سال این فرد با این دو بیماری، با حالت های مختلفی درگیر بوده و هرگز کمتر از دوماه از آنها خلاصی نداشته است.

بنابراین در تقسیم بندی افراد دو قطبی یا کسانی که حالت Manic Depression را با هم دارند باید توجه داشت که ظهور و بروز شیدایی و سرخوشی به خودی خود فرد را وارد مرحله‌ای می کند که آنها را به عنوان افراد دوقطبی می‌شناسیم.

در خصوص افسردگی مزمن یا عصبی و همچنین درباره ی شیدایی و سرخوشی مزمن، اگر کودکان و نوجوانان، یک سال این علائم را بدون این که یک ماه از آن آسوده باشند، داشته باشند به عنوان کسی که گرفتار حالت افسردگی یا شیدایی و سرخوشی یا هردو باهم شده است، شناخته و نام گذاری می شوند.

همان گونه که در آغاز این گفت‌وگو به آگاهیتان رساندم معمولاً حدود ۵ درصد مردم در هر زمان گرفتار افسردگی، ۳ درصد گرفتار حالت خفیف یا مزمن افسردگی و یک درصد با مسئله و مشکل دو قطبی بودن یعنی حالات مختلف و متفاوت افسردگی و شیدایی و سرخوشی با هم هستند. خوب خودت

ولی این بیماری و گرفتاری ها در حالی که کمتر از اضطراب، نگرانی، هراس و وحشت است و با وجود آن که کمتر از حالت استفاده از مواد مخدر و الکل است ولی از نظر آسیبی که به فرد و روابط عمومی و محیط اجتماعی می‌زند تاثیر منفی و بد و بیشتری دارد.

با شناخت علائم و نشانه‌های افسردگی و شیدایی و سرخوشی، حال وقت آن رسیده که به علل و عوامل و یا چرایی آن توجه شما را جلب کنم و فقط هدف این نیست که من و شما را با چرایی موضوع آشنا کنم بلکه بدون تردید در خلال آن به عنوان نتیجه گیری یا نظری که در این‌باره پیدا می‌کنیم راه‌حلی نیز برای پیشگیری و معالجه و بهبود آن پیدا می شود.

بنابراین علل و عوامل فقط گفتگو درباره ی علل و موجبات این بیماری نیست بلکه گفتن خود این علائم، جزء بسیار مهمی از معالجه و بهبودی و درمان است.

« دکتر هلاکویی »


ممکن است در رابطه با مقاله علائم و نشانه های شیدایی و سرخوشی در بزرگسالان به این مطالب هم علاقه داشته باشید:

💡دلایل افسردگی و راه حل درمان آن چیست ؟ قسمت (۲ – ۵)

💡اطلاعاتی ضروری درباره ی عوامل و علائم بروز افسردگی در زندگی

💡انتظار و توقع بیش از حد افسردگی میاورد

💡همچنین شما میتوانید از ویدئو های آپارات خوب خودت دیدن فرمایید و مطالب مرتبط مورد نیاز خود را در آن بیابید .

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code