رشد و توسعه فردیمهارت های زندگیهمه مقالات

احساس می کنم بعد از هر اتفاق خوبی ، یک حادثه ی بد خواهد بود

بعد از هر اتفاق خوبی ، یک حادثه ی بد خواهد بود

پس از این که موفق می‌شوم تا جای پارک مناسب برای اتومبیلم پیدا کنم به خود می گویم، حتما اینجا به ماشین می کوبند و آن را له می کنند!

همیشه نگرانم که در پی این اتفاق های خوب ، حادثه ای بد در کمینم است.هرگز نمی توانم از اتفاق های خوب نهایت لذت را ببرم چرا که همیشه بر این باورم در پس هر خنده، گریه ای است.

تحلیل بعد از هر اتفاق خوبی ، یک حادثه ی بد خواهد بود :

این عقیده ی رایج که هر خوش اقبالی تاوانی در پی دارد تا حدی از این حقیقت ناشی شده است که خیلی چیزها در زندگی حقیقتاً بهایی دارند.

دوستی لطفی در حق ما نمی کند اما در صورتی که…

تضمین می کنم برنده می شوم اگر … از دوران کودکی هم بارها این جملات را شنیده ایم: نابرده رنج گنج میسر نمی شود، یا هر چقدر پول بدهی، همان قدر آش میخوری.
با این که این اصطلاحات مبتنی بر حقیقت است، اگر به هیچ وجه نمی توانید هرگونه خوش اقبالی ای را بپذیرید، طرز فکرتان غیرعادی است.

پذیرش یا عدم پذیرش خوش اقبالی بستگی به یک معیار ساده دارد. اگر احساس کنید که لیاقت نیک بختی را دارید، به راحتی می توانید آن را بپذیرید.

بله، درست متوجه شدید.بعضی از افراد احساس می‌کنند حتی لیاقت ندارند یک جای پارک خوب برای اتومبیل شان پیدا کنند.

وقتی خوشحالی های غیر منتظره سر راهتان قرار می گیرند، نگران این هستید که آیا لیاقت بهره‌مندی، از آنها را دارید؟

تا زمانی که پذیرفتن خوش‌شانسی برایتان دشوار باشد آن را نخواهید داشت.مشکلات بزرگتر زندگی وقتی به وقوع می پیوندند که شما متوجه شوید چطور موفقیت هایتان را تنها به خاطر داشتن چنین تصوراتی از بین بردید.
خودانگاره ی ضعیف و احساس بی ارزشی نسبت به پذیرش خوش‌شانسی ها رفتار شما را تغییر خواهد داد و اعمالتان تحت تاثیر تصوری که از خود دارید قرار خواهد گرفت.

به معنای دیگر، افکار و رفتارتان بر اساس تصوری که از خود در ذهن دارید، شکل می گیرد.

افکار و رفتار

مثلاً تصور کنید مشغول بازی گلف هستید و بازیتان هم بسیار خوب است و نه بار توپ را در حفره انداخته اید، اگر به همین شکل ادامه دهید قاعدتاً بهترین بازی عمرتان محسوب خواهد شد.

حال چه اتفاقی می افتد؟ ناگهان به علت تفکری که در ضمیر ناخودآگاه تان دارید ورق برمی‌گردد و بازی را با همان ذهنیتی را که داشتید به پایان می رسانید و بهتر بگویم همان نتیجه ای که فکر می کردید لیاقتش را دارید به دست می آورید.

فروشگاه الو کالا

به معنای ساده تر ، عملکردتان هماهنگ با درکی که از خود دارید پیش می رود. با خراب کردن موفقیتتان به پیشگویی ای که در مورد خود داشتید جامعه ی عمل می پوشانید.

و با این کار می خواهید نوعی حس امنیت در خود ایجاد کنید. نتیجه مطابق با تفکرات شماست.

زندگی تان تعادل دارد در رویداد شگفت انگیزی در آن رخ نداده است.

به همین دلیل است که وقتی حالتان خوب است و احساس می‌کنید در اوج قرار دارید عملکردتان بهتر از زمانی است که احساس خوبی در مورد خود ندارید و یا ناراحتید.

حتی اگر تصور مثبتی از خود دارید موقتی باشد، افکار و اعمالتان مثل همان کسی است که احساس می کند می تواند بهترین باشد.

به همین ترتیب، وقتی احساس خوبی ندارید، عملکردتان بازتاب اعمال شخصی است که احساس می کند لیاقت و ارزش داشتن چیزهای خوب زندگی را ندارد.

بنابراین، احساس اینکه پس از هر اتفاق خوب، اتفاق بدی خواهد افتاد در زندگی تان به واقعیت می پیوندد.

پس از هر اتفاق خوب، اتفاق بدی خواهد افتاد

شما این تفکر را برای خود توجیه کرده اید، چرا که دائم رفتارتان را با انتظاراتان هماهنگ می کنید.

علاوه بر راحتی روحی و روانی که این طرز فکر برای شما دارد این واکنش باعث می شود تا از این که هیچ اتفاق خوبی در زندگی تان نمی افتد احساس خوبی داشته باشید.

و دیگر در پی به دست آوردن چیزهای خوب در زندگی نباشید.برای شما رخ ندادن اتفاقات خوب تنها به این معناست که دیگر مجبور نیستید نگران اتفاقات بدی باشید که پس از آن ممکن است رخ دهد.

راهکار بعد از هر اتفاق خوبی ، یک حادثه ی بد خواهد بود :

سناریویی برای خود بسازید که باعث شود بتوانید خوش‌شانسی هایتان را بپذیرید.

هرچه کمتر به خوش شانسی هایتان، خوش آمد بگویید، آنها هم کمتر درب خانه شما را می کوبند.

برای از بین بردن تفکر بی‌لیاقتی یا خرافاتی بودن، تصور کنید نیروی شما را از بند رها کرده و می گذارد بدون داشتن هیچ گونه حس مسئولیتی، از خوش شانسی هایتان لذت ببرید.

مثلاً تصور کنید یک پری یا فرشته ی محافظ و یا یکی از اجداد دورتان همیشه در کنارتان است، از شما محافظت کرده و در هر کاری به کمکتان می آید.

حال اگر می ترسید که مبادا به خاطر لذت بردن از اتفاقات خوب زندگی تان، چشم بخورید، بگذارید فرشته ی محافظتان (نه خودتان) با این چشم بد مبارزه کند.

یا به خود بقبولانید وقتی اتفاق خوبی برایتان می افتد تنها به خاطر متعادل کردن اتفاق بد قبلی است، نه به خاطر متعادل کردن مسائل بد و منفی که ممکن است در آینده سر راهتان قرار بگیرد.

زندگی را همانند یک صفحه ی شطرنج بدانید. ممکن است هرگز ندانید تنها با یک حرکت در صفحه ی آنچه فواید قابل توجهی می تواند در انتظارتان باشد.

با حفظ آرامش، اتفاقات خوب زندگی را پذیرفته و به خاطر آن ها شکرگزار باشید.

بدانید که سریعترین راه دور کردن خوش شانسی ها زیر سوال بردن آنها و مطمئن ترین راه جذب کردن خوش شانسی، لذت بردن از آن است.

انتظارات مثبت را جایگزین انتظارات منفی کنید.

برای مشغول کردن ذهنتان راه های بهتر از خود تخریبی هم وجود دارد.به یاد داشته باشید چیزهای خوب جداگانه اتفاق نمی‌افتند، بلکه به صورت گروهی در سر راهتان قرار می گیرند.

بنابراین بار دیگر که اتفاق خوبی برایتان پیش آمد، خوشحال باشید چرا که حال روی غلتک افتاده ایدو خوش شانسی های بیشتری در آینده انتظارتان را می کشند.

هر بار که اتفاق خوبی برایتان می‌افتد، حداقل ده بار این جمله را برای خود تکرار کنید: به خاطر این خوش اقبالی خدا را شکر می کنم.

خوشحالم که این اتفاق برایم افتاد چرا که ارزشش را داشتم و لیاقت بیش از این را هم دارم. آنگاه با داشتن چنین تفکری، ببینید چه اتفاقاتی برایتان می‌افتد.

آیا پس از نه بار گل کردن توپ در بازی گلف بهتر از آن هم بازی نخواهید کرد؟در محل کار ، علاوه بر افزایش حقوق، ترفیع و پاداش هم خواهید گرفت؟

شهامت رویا پروری را داشته باشید، رویاهای بزرگ.

رویاهای بزرگ

آنچه را که می خواهید، طلب کنید.

روزی یک بار، از کسی چیزی بخواهید. صرف نظر از این که آن چیز کوچک، بزرگ یا متوسط باشد، عادت کنید تا آنچه را که می خواهید به زبان بیاورید.

هیچ کس نمی تواند فکر کسی را بخواند، اگر خواسته هایتان را به دیگران نگویید، آنها چگونه می توانند کمکتان کنند؟ از کسی بخواهید شما را به محل کارتان برساند، از دیگران بخواهید در نوشتن گزارش کاری به شما کمک کنند.

خود را با چیز های ناچیز و درخواست های کوچک محدود نکنید، مطمئن شوید که حداقل یکبار در هفته تقاضایی بزرگ از کسی بکنید.

وقتی با کمک خواستن از دیگران احساس راحتی بکنید، دیگرخوش شانسی های تان را از خود نمی رانید.

« دیوید جی .لیبرمن »


ممکن است در رابطه با مقاله احساس می کنم بعد از هر اتفاق خوبی ، یک حادثه ی بد خواهد بود این مطالب هم علاقه داشته باشید:
;

این مطالب را هم حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
Exclamation Triangle Check code